Accounting and consulting since 1989

ISYYSLOMA VIROSSA 2020

1.7.2020 voimaan tulevat isyyslomasäädökset koskevat kaikkia virolaisia työnantajia. Sekä isyysloman kesto että isyysloman korvaukset muuttuvat.

 

Isät saavat nykyisen 10 työpäivän mittaisen isyysloman sijasta ottaa 30 kalenteripäivää isyyslomaa. Isyyslomaa voi käyttää alkaen 30 kalenteripäivää ennen lääkärin tai kätilön laskemaa lapsen laskettua syntymäaikaa aina lapsen kolmevuotiaaksi tuloon saakka. Työnantajalla on oikeus kieltäytyä isyysloman antamisesta alle seitsemän kalenteripäivän jaksoksi.

 

Muutokseen liittyen Viron lainsäädännössä on säädetty myös siirtymäkausi työsopimuslaissa, mutta artikkelin kirjoittajan arvion mukaan teksti ei välttämättä aukene muille kuin juristeille. Tämän vuoksi artikkelin kirjoittaja viittaa tässä yhteydessä sosiaalivakuutuslaitoksen verkkosivujen tietoihin ja sosiaaliministeriön selvitykseen, jonka mukaan 30 kalenteripäivän isyysloman käyttöoikeus syntyy kahden samanaikaisesti esiintyvän seikan perusteella, jotka ovat lapsen syntyminen ja isyysloman käyttö 1.7.2020 alkaen. Siten 30 kalenteripäivän mittaisen isyysloman käyttöoikeus ei koske esimerkiksi niitä isiä, joiden lapsi syntyy kyllä 1.7.2020 jälkeen mutta jotka alkavat käyttää isyyslomaa jo ennen sitä päivämäärää.

 

Olennainen muutos tapahtuu myös isyysrahan maksussa, koska 1.7.2020 voimaan tulevaan isyysloman muutokseen liittyen perhe-etuuksien laissa tulee voimaan myös uusi perhe-etuuksien laji, joka on isän täydentävä vanhempainraha. Isän täydentävää vanhempainrahaa maksaa valtio, ja tämä vanhempainraha lasketaan samoilla perusteilla kuin nyt voimassa oleva vanhempainraha. Kannattaa muistaa, että nyt voimassa olevan vanhempainrahan laskuperusteen osalta tuli 1.9.2019 voimaan muutos, jonka mukaan vanhempainrahan laskuperusteeksi otetaan lapsen syntymäkuukautta edeltäneet 21 kalenterikuukautta, joista on vähennetty lapsen syntymää edeltäneet 9 kalenterikuukautta.

 

Eräs olennainen ero on kuitenkin se, että isän täydentävän vanhempainrahan maksamisen aikana isä ei saa työskennellä eikä saada mitään muita tuloja. Perhe-etuuksien lain muutoksessa tuodaan nimittäin selvästi esille, että isän täydentävän vanhempainrahan osalta ei päde säädös, jonka mukaan vanhempainraha ei alene, kun samaan aikaan ansaittu tulo on alle puolet vanhempainrahan maksimimäärästä.

 

Ottaen huomioon, että lainsäätäjä voi vielä muuttaa tai täydentää lainsäädäntöä Virossa ennen heinäkuun 1. päivää vuonna 2020, ei ole poissuljettua, että edellä esitetyt tiedot voivat vielä muuttua ennen 1.7.2020 voimaan tulevaa säädöstä.18.11.19


About the Author:

linkedin icon image logo

Helen Kaur

Legal Advisor

Oikeudellinen neuvonantaja

Email: helen.kaur(at)leinonen.ee

Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

7

Nov

Uusia rajoituksia Covid-viruksen hallintaan

1

Nov

Mitkä ovat mahdollisuudet irtisanoa työsopimus ennen työn aloittamista?...

Take contact

Email again:
Services