Accounting and consulting since 1989

Konsernin sisäinen laina voi tuoda mukanaan verovelvollisuuden

Konsernin sisäisten lainojen kohdalla on edelleen tärkeää, että lainan korko noudattaa markkinaehtoja. Lainan antaminen alhaisemmalla korolla (siirtohinnoittelun laiminlyöminen) voi aiheuttaa sen, että saamatta jäänyt korko verotetaan tuloverolla.

Jos tytäryhtiö antaa lainan ulkomaiselle emoyhtiölle, tuloverotusriski voi syntyä koko lainasummalle. Koko lainan verottaminen tuloverolla vuonna 2018 voimaan tulevan tuloverolain 502 §:n mukaan on oikeutettua lähinnä silloin, kun liiketoimen asianhaaroista käy ilmi, että kyse voi olla piilotetusta voitonjaosta.

Piilotettuun voitonjakoon voi viitata lainan antaminen kohtuuttoman pitkäksi aikaa, kohtuuton lyhennysaikataulu, laina-ajan toistuva pidentäminen tai lainasumman toistuva suurentaminen. Lisäksi epäilyjä voi herättää lainarahojen epärationaalinen käyttö. Lainan takaisinmaksun motivointia varten lain uudessa versiossa on säännös, jonka mukaan verotarkastaja voi vaatia yli 48 kuukauden lainan saajalta lainan lyhentämiskyvyn ja aikomuksen todistamista.

Lisäksi veronmaksaja velvoitetaan ilmoittamaan TuMS:n 565 §:ssä tarkoitetuille henkilöille annetut lainat kerran vuosineljänneksessä, ja sen joutuvat tekemään kaikki yhtiöt, jotka ovat antaneet lainoja etuyhteydessä oleville yrityksille.

Todistamis- ja ilmoittamisvelvollisuus koskee heinäkuusta 2017 alkaen annettua lainaa sekä sellaista lainaa, jonka määrää on kyseisen päivämäärän jälkeen suurennettu tai jonka laina-aikaa on pidennetty tai jonka muita merkittäviä ehtoja on muutettu.

Ensimmäinen mahdollisuus ilmoittaa tällaiset lainat on 10. helmikuuta 2018.23.01.18


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Aug

MIKSI KIRJANPITÄJÄ KYSYY SITÄ - KIRJANPITÄJÄT JA RAHANPESUN...

13

Jun

Henkilöstövirkailija ei lomaile kesällä, eli millaisen työmäärän 1....

Take contact

Email again:
Services