Accounting and consulting since 1989

Liiketaloudelliset ja oikeudelliset konsultointipalvelut

Autamme Sinun yhtiötäsi seuraavilla oikeudenaloilla:

YRITYSOIKEUS

 • Yhtiöiden ja sivuliikkeiden perustaminen ja purkaminen
 • Yhtiöiden sulautuminen, yhtiömuodon muuttaminen, yhtiöiden jakautuminen, omistuksen siirtyminen
 • Yhtiöosuuksien ja osakkeiden luovutussopimukset, omistajien väliset sopimukset, optiosopimukset
 • Omaan pääomaan liittyvien ongelmien ratkaiseminen, pääoman korottamiseen tai alentamiseen liittyvien asiakirjojen laadinta
 • Yhtiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten valitseminen ja erottaminen
 • Yhtiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten sopimusten laadinta
 • Osuuden- ja osakkeenomistajien päätösten, pöytäkirjojen ja yhtiöjärjestysten laadinta
 • Muutosten kirjaaminen kaupparekisteriin
 • Lupien ja rekisteröintien hakeminen, rahanpesun estämiseen liittyvien sääntöjen laadinta

TYÖOIKEUS

 • Työsopimusten laadinta, muuttaminen, purkaminen, siirtäminen
 • Sopimukset kilpailunrajoituksesta ja liikesalaisuuksien suojaamisesta
 • Työntekijöiden irtisanomiset, mm. joukkoirtisanomiset
 • Työnantajan edustaminen työriidoissa, hakemusten jättäminen työriitakomissiolle
 • Palkitsemisjärjestelmien kehittäminen ja optiosopimukset
 • Yrityksen sisäisten järjestyssääntöjen ja ohjeiden laadinta
 • Työsuhteiden tarkastus oikeudellisesta näkökulmasta

SOPIMUSOIKEUS

 • Urakka- ja toimeksiantosopimusten, vuokrasopimusten, kauppa- ja lainasopimusten, saatavien luovutussopimusten ja sitoumusten siirtosopimusten laadinta
 • Muiden sopimusten laadinta ja neuvottelut

MAKSUKYVYTTÖMYYSOIKEUS

 • Perintäkirjeiden laadinta, eurooppalaisten maksamismääräysmenettelyjen ja täytäntöönpanomenettelyjen aloittaminen
 • Konsultointi konkurssimenettelyssä, konkurssihakemuksen laadinta, velallisen tai velkojan edustaminen konkurssimenettelyssä

Ota meidän kanssa yhdeyttä!

29.08.14


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

11

Aug

Changes in the management team of Leinonen Estonia...

14

May

Älylaitteista perittävä maksu eli yksityisen kopioinnin maksu

Take contact

Email again:
Services