Accounting and consulting since 1989

Liiketaloudelliset ja oikeudelliset konsultointipalvelut

Autamme Sinun yhtiötäsi seuraavilla oikeudenaloilla:

YRITYSOIKEUS

 • Yhtiöiden ja sivuliikkeiden perustaminen ja purkaminen
 • Yhtiöiden sulautuminen, yhtiömuodon muuttaminen, yhtiöiden jakautuminen, omistuksen siirtyminen
 • Yhtiöosuuksien ja osakkeiden luovutussopimukset, omistajien väliset sopimukset, optiosopimukset
 • Omaan pääomaan liittyvien ongelmien ratkaiseminen, pääoman korottamiseen tai alentamiseen liittyvien asiakirjojen laadinta
 • Yhtiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten valitseminen ja erottaminen
 • Yhtiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten sopimusten laadinta
 • Osuuden- ja osakkeenomistajien päätösten, pöytäkirjojen ja yhtiöjärjestysten laadinta
 • Muutosten kirjaaminen kaupparekisteriin
 • Lupien ja rekisteröintien hakeminen, rahanpesun estämiseen liittyvien sääntöjen laadinta

TYÖOIKEUS

 • Työsopimusten laadinta, muuttaminen, purkaminen, siirtäminen
 • Sopimukset kilpailunrajoituksesta ja liikesalaisuuksien suojaamisesta
 • Työntekijöiden irtisanomiset, mm. joukkoirtisanomiset
 • Työnantajan edustaminen työriidoissa, hakemusten jättäminen työriitakomissiolle
 • Palkitsemisjärjestelmien kehittäminen ja optiosopimukset
 • Yrityksen sisäisten järjestyssääntöjen ja ohjeiden laadinta
 • Työsuhteiden tarkastus oikeudellisesta näkökulmasta

SOPIMUSOIKEUS

 • Urakka- ja toimeksiantosopimusten, vuokrasopimusten, kauppa- ja lainasopimusten, saatavien luovutussopimusten ja sitoumusten siirtosopimusten laadinta
 • Muiden sopimusten laadinta ja neuvottelut

MAKSUKYVYTTÖMYYSOIKEUS

 • Perintäkirjeiden laadinta, eurooppalaisten maksamismääräysmenettelyjen ja täytäntöönpanomenettelyjen aloittaminen
 • Konsultointi konkurssimenettelyssä, konkurssihakemuksen laadinta, velallisen tai velkojan edustaminen konkurssimenettelyssä

Ota meidän kanssa yhdeyttä!

29.08.14


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

19

May

YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS - TARVITSEEKO SE UUDISTAMISTA?

2

Apr

Kansainvälinen palkanlaskenta - Menestyksekästä toimintaa globaalisti minimaalisella maineriskillä...

Take contact

Email again:
Services