Accounting and consulting since 1989

Liikuntatukien veroton korvaaminen alkaa vuoden 2018 alussa

On samantekevää, onko kyseessä populistinen päätös, jolla pyritään näpäyttämään edellisiä vallanpitäjiä, vai onko aika vain lopulta kypsä tälle toimenpiteelle.

Tuloverolakiin on tehty muutos, joka vuoden 2018 alusta sallii työnantajan korvata ilman tulo- ja sosiaaliverovelvollisuutta työntekijän terveyttä edistäviä menoja enintään 100 eurolla neljännesvuodessa. Tärkeää on kuitenkin se, että työnantaja mahdollistaa edun kaikille työntekijöille.

Menot, jotka työnantaja saa korvata verottomasti:

  1. julkisten kuntoliikuntatapahtumien osallistumismaksut
  2. urheilu- tai liikuntapaikan säännölliseen käyttöön suoraan liittyvät menot
  3. työnantajan olemassa olevien liikuntatilojen ylläpitokustannukset
  4. kansalliseen terveydenhuollon ammattilaisten rekisteriin merkittyjen tai asianmukaisen ammattitodistuksen saaneiden kuntoutuslääkärien, fysioterapeuttien, toimintaterapeuttien, kliinisten logopedien ja kliinisten psykologien palvelut
  5. yksityisten sairausvakuutusten vakuutusmaksut.


Kuten nähdään, lainsäätäjä on pyrkinyt määrittelemään korvausten käyttötarkoituksen mahdollisimman laajasti, jotta eri asioista kiinnostuneita ja eri lajeja harrastavia liikunnan ystäviä kohdeltaisiin tasa-arvoisesti. Liikuntaharrastusten ja terveyden edistämisen suosiminen onkin tärkeää riippumatta siitä, miten se tehdään.

Kyseinen muutos tulee voimaan vasta vuoden 2018 alussa.


31.05.17


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

27

Sep

Muutokset työympäristön riskianalyysin esityksessä

11

Aug

Changes in the management team of Leinonen Estonia...

Take contact

Email again:
Services