Accounting and consulting since 1989

Lisäyksiä ALV-lainsäädäntöön alkaen 1.7.2016

On hyvä huomata, että tietyt ALV lainsäädännön säännökset, jotka määrittävät ALV:n ilmoittamista ja palautusta koskien tiettyjä tuontitavaroita, muuttuivat 1.7.2016 alkaen.

Verovelvollinen voi ilmoittaa tuontitavaroista lasketun ALV:n verottajalle ALV-ilmoituksessa ennakkoon kirjallisesti lähetetyllä tiedonannolla, jos verottaja on vahvistanut verovelvollisen täyttävän seuraavat ehdot: 

  1. Verovelvollinen on rekisteröity ALV-rekisterissä ainakin 12 edeltävän peräkkäisen kuukauden ajan;
  2. 0% ALV:sta muodostuu ainakin 50%:n osuus verovelvollisen kokonaisliikevaihdosta viimeisen 12 kk aikana;
  3. Verovelvollinen on antanut sähköiset veroilmoitukset viimeisen 12 kk aikana;
  4. Veroilmoitukset on annettu ajoissa viimeisen 12 kk aikana;
  5. Verovelvollisella ei ole verovelkoja viimeisen 12 kk ajalta.


Mikäli verovelvollinen tuo kiinteää omaisuutta niin silloin kohtien 1-3 ei tarvitse toteutua. Mikäli verovelvollinen ei täytä ehtoja, tulee heidän antaa vakuus verottajalle mikäli verottaja niin vaatii. Verottajan täytyy informoida verovelvollista vakuuden vaatimuksesta 5 työpäivän kuluessa siitä kun verovelvollinen on lähettänyt kirjallisen ilmoituksen.

Muutoksen tarkoitus on, että verovelvollisen, joka täyttää ehdot, ei tarvitse maksaa ALV:ia tuonnista välittömästi tullissa, vaan voi käyttää käänteisen ALV:n menettelyä samoin kuin tapahtuu EU:n sisäisissä tavarahankinnoissa. Tavanomainen käytäntö on, että verovelvollinen maksaa ALV:n ja vähentää sen ALV:n osuuden veroilmoituksessa maksettuna ALV:na. Tässä tapauksessa, todellinen veronmaksu velvollisuus verovelvolliselle ja ilmenee ajallinen ero ALV:n maksamisen ja sen takaisin saamisen välillä. Käänteisen ALV:n muodossa tätä ei tapahdu, sillä pääsääntöisesti jos tavarat on tuotu liiketoimintatarkoituksessa, verovelvollisella on 100% oikeus vähennykseen.

Uudessa lakiversiossa määritellään 30 päivän aikaraja verottajalle ALV-palautuksen laskemisen tuoduista tavaroista. Verottajan tulee pystyä vahvistamaan 30 päivän kuluessa että verovelvollinen täyttää ALV-vaatimukset koskien tuontitavararoiden ALV-palautusta. Lakiin on kirjattu myös ehdot, joiden perusteella verottaja voi kieltäytyä tai lopettaa tuontitavaroiden ALV-palautusoikeuden. Verottaja tarkistaa soveltuvuuden joka kuukausi ja mikäli verovelvollinen ei enää täytä ehtoja, voi verottaja lopettaa oikeuden seuraavan kalenterikuun loppuun mennessä.

Oikeus laskea ALV tuontitavaroille ALV-ilmoituksessa voidaan lopettaa verovelvollisen omasta pyynnöstä tai kun verovelvollinen poistetaan ALV-rekisteristä.


26.09.16


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

1

Apr

Palkkakorvaus - hakeminen 1.04.2021 alkaen

11

Jan

Verotuksen muutoksia Virossa 2020–2021

Take contact

Email again:
Services