Accounting and consulting since 1989

Luonnollisen henkilön yritystili

Valtiovarainministeriön selvitysten mukaan laki edistää mikroyrittäjyyttä ja parantaa mikroyrittäjien verokäyttäytymistä. Sen saavuttamiseksi helpotetaan luonnollisen henkilön palvelun tarjoamisesta tai tavaran myynnistä syntyvän verovelvollisuuden täyttämistä. Sitä varten säädetään verotuksen erikoismenettely, jossa verotustietojen toimittaminen ja verovelvollisuuden täyttäminen tapahtuvat yksinkertaistetulla tavalla.

Laki antaa luonnolliselle henkilölle mahdollisuuden tarjota palvelua tai myydä tavaraa erillisen pankkitilin – yritystilin – kautta. Yritystilin pääasiallinen tavoite on helpottaa luonnollisen henkilön toimesta tapahtuvasta palvelun tarjoamisesta tai tavaran myynnistä toiselle luonnolliselle henkilölle syntyvän verovelvollisuuden täyttämistä. Tämä ratkaisu sopii myös sellaisille luonnollisille henkilöille, jotka päätoimensa (esim. työsuhteen) ohella tarjoavat pienessä määrin jotakin palvelua tai myyvät jonkin itse valmistamansa tuotteen eli harjoittavat yritystoimintaa pienessä määrin tai silloin tällöin.

Yritystili on muille luonnollisille henkilöille kuin yksityisille elinkeinonharjoittajille tarkoitettu byrokratiaton ja edullinen yritysmuoto. Kyseinen yritysmuoto edellyttää 20 prosentin tuloveron pidättämistä, ja se on tarkoitettu pienyrittäjille, joiden vuositulot eivät ole yli 25 000 euroa. Tämän rajan ylittävästä tulo-osuudesta pidätetään 40 prosentin tulovero.

Yritystilin käyttäjän ei tarvitse esittää tilinpäätöstä tai kuluttaa aikaa ja rahaa kirjanpitoon. Kaikki tapahtuu automaattisesti yritystilin kautta. Pankki siirtää kuukausittain tilille saapuneista varoista 20 prosenttia vero- ja tulliviraston pankkitilille. Siten yrittäjälle jää käteen jokaisesta ansaitusta eurosta 80 senttiä. Kuten toimeksiantosopimuksen tehneellä, myös yritystiliä käyttävällä on oikeus sairausvakuutukseen. Sairausvakuutusturvan saa jokainen, jonka suorittama yritystulovero ylittää lakisääteisen sosiaaliturvamaksun alarajan.

Verovelvollisuuden yksinkertaistettua täyttämistä varten henkilön tulee avata pankissa erillinen yritystili. Yritystili on tarkoitettu lähinnä luonnollisille henkilöille, jotka tarjoavat palvelujaan tai tavaroitaan sivutoimisesti ja joilla ei ole suuria työvälinekuluja. Se sopii myös sellaisille yrittäjille, joiden yritystulot ovat pienehköjä, minkä vuoksi kirjanpito ei kannattaisi. Yhtiöt ja yksityiset elinkeinonharjoittajat eivät saa avata kyseisessä laissa tarkoitettua yritystiliä. Lisäksi oikeushenkilön tulee maksaa luonnolliselta henkilöltä ostetun palvelun hinnasta niin kutsuttu yhtiön tulovero, koska valtiovarainministeriön mielestä yrittäjät menettäisivät muussa tapauksessa motivaation luoda työsuhteita.15.02.18


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Aug

MIKSI KIRJANPITÄJÄ KYSYY SITÄ - KIRJANPITÄJÄT JA RAHANPESUN...

13

Jun

Henkilöstövirkailija ei lomaile kesällä, eli millaisen työmäärän 1....

Take contact

Email again:
Services