Accounting and consulting since 1989

Luontoisedun puuttuminen ei välttämättä tarkoita, että syntyy oikeus vähentää tuotantopanoksiin sisältyvä arvonlisävero

Tuloverolain muutoksen yhteydessä tuotantopanoksista kertyvän arvonlisäveron vähentämistä koskeva muutos tehtiin myös arvonlisäverolakiin. Arvonlisäverolain 30 §:n 4¹ momentin nojalla henkilöauton käytöksi elinkeinotoiminnassa käsitetään myös työntekijöiden kuljettaminen asunnon ja työpaikan välillä tuloverolain 48 §:n 51momentissa säädetyin ehdoin.

Yrittäjän tulee olla tarkkana, koska huolimatta siitä, että työntekijöiden kuljettamiskulua pidetään elinkeinotoimintaan liittyvänä, se ei aina tarkoita, että kyseisestä kulusta saa myös vähentää tuotantopanoksiin sisältyvän arvonlisäveron.

Veroviranomainen selittää. Jotta tuotantopanoksiin sisältyvän arvonlisäveron vähentäminen olisi sallittua, arvonlisäverolaissa tulee olla asianmukainen konkreettinen säännös. Arvonlisäverolain 29 §:n 3 momentin 1 kohdan mukaan tuotantopanoksiin sisältyvänä arvonlisäverona voidaan pitää alv-velvollisen itsetoiselta alv-velvolliselta hankkimasta tuotteesta tai saamasta palvelusta maksettavaa arvonlisäveroa. Jos yhtiön työntekijä on ostanutitselleenasunnon ja työpaikan väliseen matkaan oikeuttavan lipun ja kyseinen kulu korvataan työntekijälle, luontoisetua ei synny. Yhtiö ei silti saa pitää tällaisen matkalipun hintaan lisättyä arvonlisäveroa tuotantopanoksiin sisältyvänä eikä vähentää sitä, koska henkilöliikennepalvelun saajana ei ole alv-velvollinen vaan yksityishenkilö.

Verottaja katsoo kuitenkin, että jos alv-velvollinen tilaa liikenneyhtiöltä varta vasten palvelun työntekijöidensä kuljettamiseksi kotoa töihin ja takaisin ja liikenneyhtiö laskuttaa alv-velvollista, tuloverolaissa tarkoitettua luontoisetua ei synny ja tällaisen laskun perusteella voidaan myös vähentää tuotantopanoksiin sisältyvä arvonlisävero, koska lasku on osoitettu itse alv-velvolliselle.19.06.18


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Aug

MIKSI KIRJANPITÄJÄ KYSYY SITÄ - KIRJANPITÄJÄT JA RAHANPESUN...

13

Jun

Henkilöstövirkailija ei lomaile kesällä, eli millaisen työmäärän 1....

Take contact

Email again:
Services