Accounting and consulting since 1989

Maavero tulee maksaa viimeistään 31.3. mennessä

Tämän vuoksi verotuksen piirissä on vain maa, eikä siinä sijaitseva kiinteistö. Koska pian on maaveron maksamisen ajankohta, on hyvä muistaa kaikkein tärkeimmät siihen liittyvät yksityiskohdat. Lisätietoja maaveron laskemisesta ja maksamisesta löytyy Viron verottajan (ETCB) sivuilta.


Maavero perustuu maan verotusarvoon ja sen laskee Verotoimisto. Verotoimisto saa tiedot vastaavalta paikallishallinnon toimijalta ja se maksetaan paikallishallinnon budjettiin. Verovelvollisen ei tarvitse jättää erillistä veroilmoitusta sen vuoksi. Verottaja laskee verotettavan summan ja lähettää ilmoituksen verovelvolliselle.

Maavero tulee maksaa:

  1. maan omistajan toimesta tai
  2. tietyissä tilanteissa, veron maksaa maan käyttäjä maan omistajan sijaan
  3. jos valtion tai kunnan omistamalla maalla sijaitsee mineraalikaivos, maaveron maksaa maan käyttäjä.

Maavero on 0.1 %:n 2.5 %:n välillä vuosittain verotettavan maan arvosta.

Vero 64 euroon saakka tulee maksaa kerralla 31.3. mennessä. Vähintään puolet maaverosta, joka ylittää 64 euroa, tulee maksaa maaliskuun loppuun mennessä, vähintään kuitenkin 64 euroa. Veron loppuosa tulee maksaa viimeistään 3.10. 2016 mennessä.

Verottaja lähettää maksuilmoituksen verovelvolliselle viimeistään 15.2. mennessä. Jos verovelvollinen ei ole vastaanottanut ilmoitusta, tulee hänen toimia aktiivisesti verottajan suuntaan ja tiedustella, miksi sitä ei ole saapunut. Vaikka ilmoitusta ei ole saapunut, niin se ei vapauta verovelvollista maaverosta. Mikäli ilmoitus ei ole saapunut 25.2. mennessä, verovelvollisen tulee ilmoittaa siitä 30 päivän kuluessa, jolloin verottaja lähettää uuden maksuilmoituksen.

On olemassa vapautus maaverosta koskien maata, jota käytetään kotina. 

Jotta poikkeus voidaan myöntää, neljän asian tulee täyttyä samanaikaisesti:

  1. henkilön tulee olla maanomistaja tai maan käyttäjä siinä tarkoituksessa, joka on kuvattu Maaverolainsäädännön § 10.
  2. maalla sijaitsee rakennus;
  3. omistaja tai maan käyttäjä on pysyvä asukas maa-alueella sijaitsevassa kiinteistössä.

Maaverosta vapautus on voimassa vain tietyn kokoiselle maalle. Asumiskäytössä oleva maa voidaan vapauttaa verosta vain 0.15 hehtaarin suuruiselta alueelta tiuhaan asutulla seudulla ja 2 hehtaariin saakka muilla alueilla.


28.03.16


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

7

Nov

Uusia rajoituksia Covid-viruksen hallintaan

1

Nov

Mitkä ovat mahdollisuudet irtisanoa työsopimus ennen työn aloittamista?...

Take contact

Email again:
Services