Accounting and consulting since 1989

Metallituotteet on lisätty käännetyn verovelvollisuuden alaisten tuotteiden listaan

Vuoden 2017 alussa otettiin käyttöön uusi lisäys arvonlisäverotuslakiin. Lain pykälän 41¹ toiseen momenttiin on lisätty viides kohta, joka tuo tietyt metallituotteet käänteisen verovelvollisuuden piiriin. Tämä asia koskee monia yrittäjiä nyt ja tulevaisuudessa.

Arvonlisäverolaki määrittelee ne metallituotteet, jotka ovat käänteisen verovelvollisuuden alaisuudessa niin sanotuilla KN tavaranimikkeillä. Näiden koodit löytyvät vero- ja tullihallinnon verkkosivuilta, tai nopeasti alla olevan linkin kautta uuden säännöksen esittelevältä vironkieliseltä verkkosivulta1.

On hyvä muistaa, että kansallinen käänteinen verovelvollisuus on voimassa vain kahden virolaisen verovelvollisen välillä. Vähittäiskaupassa käytetään tavanomaista verotusmenettelyä silloin, kun annettua myyntitositetta ei ole osoitettu nimetylle ostajalle.

1 http://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/siseriikliku-poordmaksu-laienemine-metalltoodetele


21.06.17


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Aug

MIKSI KIRJANPITÄJÄ KYSYY SITÄ - KIRJANPITÄJÄT JA RAHANPESUN...

13

Jun

Henkilöstövirkailija ei lomaile kesällä, eli millaisen työmäärän 1....

Take contact

Email again:
Services