Accounting and consulting since 1989

Metallituotteiden käännetystä verovelvollisuudesta saa jatkossa tehdä yhden laskun

Tammikuussa 2017 tuli voimaan Viron-sisäinen käännetty verovelvollisuus metallituotteille, joiden tarkemmat tavarakoodit on lueteltu arvonlisäverolain (KMS) 41¹ §:n 2 momentin 5 kohdassa. Luettelossa on runsaasti erilaisia metallituotteita. Tähän mennessä on käynyt ilmi, että käännetyn verovelvollisuuden piiriin otettiin liian paljon tuotteita.

Osa metallituotteista poistetaan luettelosta. Tammikuusta 2018 alkaen käännetyn verovelvollisuuden piiriin kuuluvien metallituotteiden luettelosta poistetaan 721691-koodiset tuotteet sekä ilmanvaihto-, purunpoisto-, savu- ja sadevesiputket. Näiden tuotteiden osalta ei ole todettu veropetoksia, ja hallinnollisen taakan keventämiseksi nämä tuotteet poistettiin luettelosta. Hallinnollinen lisätaakka näiden tuotteiden osalta johtuu lisäksi siitä, että nykyisen menettelyn mukaan ilmanvaihto- ja kattotuotteet verotetaan joko yleisessä tai erikoisjärjestyksessä tuotteen ominaisuuksien ja käyttötavan mukaan (eli sen mukaan, myydäänkö ne erikseen vai projektituotteina).

Monesta eri tuotteesta voi nyt laatia yhden laskun, jossa on eri rivejä. KMS:n nykyisen sanamuodon mukaan vaaditaan, että käännetyn verovelvollisuuden piiriin kuuluvista ja muista tuotteista tulee laskuttaa erikseen. Erillinen laskutus oli tarpeen siitä syystä, että jos koko liikevaihto ei ollut laskutusajankohtana vielä tapahtunut, saattoi syntyä ongelmia arvonlisäveron laskennassa, koska rahojen saavuttua osittain ei tiedetä, tuleeko liikevaihto verottaa yleisessä vai erikoisjärjestyksessä.

Jatkossa käännetyn verovelvollisuuden piiriin kuuluvat ja muut tavarat saa merkitä saman laskun eri riveille. Käännetyn verovelvollisuuden piiriin kuuluvan tavaran riville tulee tehdä merkintä ”käännetty verovelvollisuus”.14.03.18


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Aug

MIKSI KIRJANPITÄJÄ KYSYY SITÄ - KIRJANPITÄJÄT JA RAHANPESUN...

13

Jun

Henkilöstövirkailija ei lomaile kesällä, eli millaisen työmäärän 1....

Take contact

Email again:
Services