Accounting and consulting since 1989

MIKSI KIRJANPITÄJÄ KYSYY SITÄ - KIRJANPITÄJÄT JA RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMINEN

 

Viime vuosina monien tilitoimistojen asiakkaat ovat luultavasti huomanneet, että heille lähetetään täytettäväksi "tunne asiakkaasi" -lomakkeita, jossa pyydetään henkilötodistusta ja kysytään lisätietoja asiakkaan liiketoimista. Ollaan yleensä totuttu yllä mainittuihin pyyntöihin, kun niitä esittää luottolaitos, mutta tämä kaikki voi tulla hieman yllätyksenä tilitoimistojen kohdalla. Miksi sitten tilitoimisto toimii kuin luottolaitos?

Tilitoimistot ovat itse asiassa luottolaitosten tapaan ilmoitusvelvollisia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain tarkoituksessa. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettu laki ei erottele tilitoimistoja niiden koon mukaan, joten hyvin pienetkin tilitoimistot ovat ilmoitusvelvollisia. Ilmoitusvelvollisia ovat tilitoimistojen lisäksi muun muassa kiinteistönvälittäjät, virtuaalivaluuttapalvelun tarjoajat ja panttilainaajat. Tilitoimistojen valvonnasta vastaa Rahanpesun selvittelykeskus.

Ilmoitusvelvollisena oleminen tarkoittaa, että henkilön taloudelliseen ja ammatilliseen toimintaan sovelletaan lisävaatimuksia, joiden tarkoituksena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoitusta. Hyvin yksinkertaisesti sanottuna tämä tarkoittaa toimenpiteiden soveltamista, joihin kuuluu asiakkaan henkilöllisyyden tunnistaminen, liiketoimen/liiketoiminnan ymmärtäminen ja liikesuhteen seuranta. Edellä mainittujen toimenpiteiden soveltaminen on syy siihen, miksi tilitoimisto pyytää henkilötodistusta, lähettää "tunne asiakkaasi" -lomakkeen, pyytää lisätietoja liiketoimista jne. Lisäksi tällaisia ​​toimenpiteitä on sovellettava jatkuvasti koko liikesuhteen ajan, ei vain kerran.

Tilitoimisto ilmoitusvelvollisena ei voi jättää noudattamatta niitä toimenpiteitä, koska laki antaa siinä tapauksessa mahdollisuuden sakottaa ilmoitusvelvollista. Esimerkiksi henkilöllisyyden tunnistamisvaatimuksen rikkomisesta oikeushenkilölle on säädetty enintään 400 000 euron sakko, ja tämän suuruisia sakkoja on säädetty myös useista muista rikkomuksista. Näin ollen myös tilitoimiston ei ole mahdollista täyttää lain vaatimuksia valikoivasti, esimerkiksi tarkistamalla vain tietyntyyppisten asiakkaiden tausta. Myöskään sopimus asiakkaan kanssa siitä, että tilitoimisto ei noudata niitä toimenpiteitä eikä kysy asiakkaalta mitään, ei ole sallittua.


Tilitoimiston tiedustelujen tarkoituksena ei siis ole rasittaa asiakasta, vaan toimia lain mukaisesti. Yhteistyö sujuu varmasti paremmin, jos asiakas esittää pyydetyt tiedot ja antaa siten kirjanpitäjälle mahdollisuuden keskittyä kirjanpitopalvelujen tarjoamiseen.15.08.22


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Aug

MIKSI KIRJANPITÄJÄ KYSYY SITÄ - KIRJANPITÄJÄT JA RAHANPESUN...

13

Jun

Henkilöstövirkailija ei lomaile kesällä, eli millaisen työmäärän 1....

Take contact

Email again:
Services