Accounting and consulting since 1989

Milloin ulkomaalainen on velvollinen rekisteröitymään ALV-velvolliseksi

Monet velvollisuudet voidaan hoitaa internetin kautta. Nykyään e-residenssipalvelut tarjoavat hyödyllistä apuja ulkomaalaiselle yrittäjälle. Tämän vuoksi on syytä tarkastaa, milloin ja missä tilanteessa ulkomaalaisella toimijalla muodostuu velvollisuus ALV-rekisteröintiin.

Tämän ALV-velvollisuuden muodostuminen riippuu seuraavista asioista:

  1. kiinteän tomipaikan muodostuminen;
  2. onko tavaroiden ostaja tai paveluiden vastaanottaja ALV-velvollinen taho Virossa;
  3. transaktion luonne (erikoisjärjestelyt koskevat etämyyntiä toisesta EU-jäsenmaasta tai sähköisesti tuotettuja palveluja kolmannesta maasta).

Kiinteän toimipaikan omaavan, ulkomaalaisen toimijan Virossa, tulee rekisteröityä ALV-velvolliseksi samalla tavalla kuin virolaisen verovelvollisen. Koska ALV-lainsäädäntö ei määrittele kiinteää toimipaikkaa, sen määrittelyn tulee seurata yleistä Verolainsäädäntöä. Yleisen Verolainsäädännön § 9 (3) mukaan kiinteä toimipaikka on paikka, josta käsin toteutetaan joko kokonaan tai osittain vakituisia liiketoimintoja ulkomaalaisen toimijan toimesta Virossa.

Näin ollen ulkomaalainen voi tehdä liiketoimintaa ilman pysyvän toimipaikan muodostumista tänne. Keskeistä on liiketoiminnan luonne – onko se pysyvää vai voidaanko sanoa, että liiketoiminta on kertaluonteista, yhden sopimuksen puitteissa olevaa toimintaa.

Jälkimmäisessä tapauksessa kiinteää toimipaikkaa ei muodostu ja verovelvollisuuden määritelmä tulee muodostaa muiden kriteerien pohjalta. ALV lain § 19 (3) mukaa verovelvollisuus muodostuu tapauksissa, joissa kiinteä toimipaikka ei muodostu, mutta syntyy verotettavaa tuloa Virossa ja sitä ei veroteta Virossa. Etämyyntitapauksessa ei ole tarvetta rekisteröintiin, kuten ei ole myöskään 0% myynnin tapauksessa (poislukien yhteisömyynti) tai jos ulkomainen yhteisö on rekisteröity toisessa EU-maassa ALV-velvolliseksi sähköisten palvelujen tuottajaksi. Täten ulkomaalainen, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa Virossa, tulee verovelvolliseksi seuraavien asioiden toteutuessa samanaikaisesti:

  1. Ulkomaalainen myy tuotteita tai palveluita henkilölle, joka ei ole verotettava taho tai rajoitetun verovelvollisuuden piirissä;
  2. Tuotteet ja palvelut kuuluvat ALV piirini, mutta eivät 0%:lla. 

Mikä tarkoittaa sitä, että ulkomaalaisen yrityksen, joka myy tuotteita tai palveluja yksityishenkilöille tai ei-verovelvollisille yrityksille, täytyy rekisteröityä ALV-velvolliseksi ja maksaa ALV Viron valtiolle. 


28.03.16


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

22

Dec

Luonnollisen henkilön tuloverovapaan tulon määrän muutos 01.01.2023 alkaen....

15

Aug

MIKSI KIRJANPITÄJÄ KYSYY SITÄ - KIRJANPITÄJÄT JA RAHANPESUN...

Take contact

Email again:
Services