Accounting and consulting since 1989

Miten ilmoitetaan ajoneuvoon liittyvät kulut arvonlisäveroilmoituksessa?

Siksi onkin kohtuullista uudelleen tutustua joihinkin perusasioihin liittyen ALV-ilmotuksen riveihin 5.3 ja 5.4. ALV-ilmoituksen riveillä 5.3 ja 5.4 tulisi ilmoittaa ajoneuvojen lukumäärä, joita käytetään liiketoiminnassa, ja ALV-vähennyksien määrä mitä on vähennetty liittyen näihin ajoneuvoihin. Tulee ottaa huomioon, että vain liiketoimintatarkoitukseen käytetyt ajoneuvot tulee ilmoittaa. Sen sijaan sillä ei ole väliä käytetäänkö autoa verotettaviin vai verovapaisiin liiketoimiin.

Veroviranomaiselle tulee ilmoittaa kaikista ajoneuvoista, joita käytetään liiketoimintatarkoitukseen, vaikka niihin liittyvä ALV ei olisikaan vähennyskelpoinen. Nämä tiedot ovat veroviranomaiselle tärkeitä, jotta he voivat seurata ajoneuvojen henkilökohtaisen käytön verotusta johon liittyy myös tulovero ja sosiaalivero.

Usein voi olla sellainen tilanne, että vaikka rivilla 5.3 (auto 100% liiketoimintakäytössä) on täytetty vastaavaan kohtaan autojen numero, silti näihin ajoneuvoihin liittyvää ALV:a ei ole vähennetty.

On myös tavallista, että yrittäjä käyttää autoa liiketoimintatarkoitukseen, mutta yrityksen kokonaisliikevaihtoa ei veroteta Virossa.

Ajoneuvojen lukumäärä tulee ilmoittaa ALV-ilmoituksessa, vaikka ajoneuvojen kulut eivät olisikaan vähennyskelpoisia. Tällainen tilanne voi syntyä kun veronmaksajalla on ajoneuvo 100% liiketoimintakäytössä, mutta jollain tietyllä verotusajanjaksolla ajoneuvokohtaiset kulut ovat ALV-vähennyskelvottomia. Esimerkiksi lomakaudella, kun auto ei ole ollut käytössä.

Älä myöskään unohda, että ALV-vähennykset ovat oikeus – ei velvollisuus. Voi olla, että veronmaksajalla on ajoneuvoon liittyviä kuluja, mutta ALV-vähennyksiin tarvittavaa päätöksen § 37 vaatimaa oikeanlaista laskua ei ole.

Veronmaksajien, jotka harjoittavat ajoneuvojen myyntiä tai vuokrausta, ei tule täyttää ALV-ilmoituksen rivejä 5.3 ja 5.4. myynti-tai vuokraustarkoitukseen ostettujen ajoneuvojen osalta. Nämä osiot täyttävät he jotka ostavat tai vuokraavat kyseiset ajoneuvot. On loogista, että autokauppiaat eivät ilmoita ajoneuvoja jotka on tuotu tehtaalle myyntiin kuukausittaiseen ALV-ilmoitukseensa, koska näitä ajoneuvoja ei käytetä liiketoimintatarkoitukseen ALV-päätökseen liittyvässä mielessä.


09.02.16


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

19

May

YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS - TARVITSEEKO SE UUDISTAMISTA?

2

Apr

Kansainvälinen palkanlaskenta - Menestyksekästä toimintaa globaalisti minimaalisella maineriskillä...

Take contact

Email again:
Services