Accounting and consulting since 1989

Muutamia uusia mahdollisuuksia ja velvollisuuksia yrityksille vuonna 2020

Jokainen uusi vuosi tuo usein ihmisille ja yrityksille muutoksia heidän tekemisiään säännöstelevissä laeissa. Niin on myös vuonna 2020. Tässä artikkelissa esittelemme joitakin yrityksiin vaikuttavia lainmuutoksia, jotka ovat tulleet voimaan tai tulevat voimaan vuoden 2020 alkupuoliskolla. Jäljempänä esitellyt lainmuutokset on valittu artikkeliin yritysten hallinnollista taakkaa ja nyt ajankohtaista rahanpesun estämisen aihetta ajatellen.

Nykyajan liiketoiminnan kansainvälisyys ja Viron maine digitaalisena valtiona huomioiden lainsäätäjä on luonut mahdollisuuden tehdä 1.2.2020 alkaen ulkomailla joitakin notaarin vahvistamaa muotoa vaativia oikeustoimia, jotka aikaisemmin edellyttivät virolaisen notaarin läsnäoloa. Etäältä oikeaksi todistaminen voidaan suorittaa videosillan avulla Viron ulkomaanedustustoissa, ja se edellyttää voimassa olevan virolaisen henkilökortin tai Viron e-asukkaan digi-ID-kortin olemassaolon. Etäältä oikeaksi todistamista käyttämällä voi nyt suorittaa ulkomailta käsin sellaisia notaarin vahvistamaa muotoa vaativia oikeustoimia, kuten rajavastuuyhtiön osuuden luovutus, valtakirjojen oikeaksi todistaminen sekä panttaukseen liittyvät velvoittamiset ja omaisuudesta määräämiset. Etäältä oikeaksi todistaminen ei kuitenkaan ole pakollista, vaan ulkomailla asuville virolaisille ja e-asukkaille tarkoitettu lisämahdollisuus, jolla voi säästää matkakuluja, jotka liittyvät matkustamiseen Viroon notaariin.

Lisäksi 1.1.2020 tuli voimaan vaatimus, jonka mukaan kaupparekisteri hyväksyy vain sellaisia vieraskielisiä asiakirjoja, joiden vironnos on auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä, eli auktorisoidun kielenkääntäjän palvelu on jatkossa pakollista. Ottaen huomioon, että ennen kaupparekisterille sai jättää myös vieraskielisiä asiakirjoja, joihin oli liitetty notaarin vahvistama käännös, yrittäjien valintamahdollisuudet ovat käännöspalvelun osalta jonkin verran kaventuneet.

Edellä mainitut lainmuutokset ovat yrittäjille luonteeltaan pikemmin hallinnollisia, mutta seuraava muutos vaikuttaa suoraan yritysten mahdolliseen liiketoimintaan. Lainsäätäjä on näet katsonut tarpeelliseksi tiukentaa Viron markkinoilla toimia haluaville virtuaalivaluuttakauppaa harjoittaville yrityksille myönnettävien virtuaalivaluuttapalvelun tarjoajan ja virtuaalivaluutan lompakkopalvelun tarjoajan toimilupien ehtoja. Tiukentamisen syynä on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen tehostaminen ja tosiasia, että virtuaalivaluuttapalvelun tarjoaminen on erittäin riskialtis ala. 10.3.2020 voimaan tulevalla lainmuutoksella säädetyistä uusista vaatimuksista toimiluvan hakijalle voidaan tuoda esiin hallituksen jäsenen hyvämaineisuuden vaatimus ja vaatimus, että yrityksen sääntömääräisen kotipaikan, keskushallinnon ja toimipaikan tulee sijaita Virossa. Jos kyseessä on kuitenkin ulkomainen yritys, sen tulee perustaa Viroon sivuliike voidakseen hakea toimilupaa. Lisäksi 10.3.2020 alkaen kasvaa huomattavasti toimilupahakemuksen käsittelymaksu: tähänastisen 345 euron sijaan virtuaalivaluuttapalvelun toimiluvan hakija joutuu maksamaan valtiolle 3300 euroa.

Vuonna 2020 on siis tulossa useita yrittäjiin vaikuttavia lainmuutoksia. Leinosen oikeuskonsultit auttavat mielellään yrittäjiä päivittäisissä oikeusasioissa, jotta yritys voisi keskittyä liiketoimintaansa liittyvään.18.02.20


About the Author:

linkedin icon image logo

Helen Kaur

Legal Advisor

Oikeudellinen neuvonantaja

Email: helen.kaur(at)leinonen.ee

Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Aug

MIKSI KIRJANPITÄJÄ KYSYY SITÄ - KIRJANPITÄJÄT JA RAHANPESUN...

13

Jun

Henkilöstövirkailija ei lomaile kesällä, eli millaisen työmäärän 1....

Take contact

Email again:
Services