Accounting and consulting since 1989

Muutoksia alaikäisten työsopimuksen solmimisen ehtoihin

Tärkeimmät muutokset koskevat työaikaa ja työhönottoa.

Nykyinen laki kuten myös uudistettu laki määrää, että alaikäisen työsopimuksen solmimiseksi tarvitaan vanhemman suostumus, ja lisäksi 7-14-vuotiaalle työsuojelutarkastajan hyväksyntä. Lisäksi työnantaja on velvollinen rekisteröimään alaikäisen työntekijänsä työntekijärekisteriin 10 päivää ennen työn aloittamista. Oletetaan, että työsuojelutarkastaja on tämän ajan puitteissa antanut hyväksyntänsä 7-14-vuotiaan palkkaamiseksi, ja tarvittaessa tehnyt kielteisen päätöksen.

Alaikäisten työaikoihin on lisäksi tehty useita muutoksia. Ensimmäinen koskee 7-14-vuotiaita tai sitä vanhempia oppivelvollisia alaikäisiä. Muutosten tultua voimaan edellä mainitut saavat työskennellä enintään kaksi tuntia päivässä tai 12 tuntia viikossa yhdellä lukuvuosineljänneksellä. Muutosehdotukset antavat laajemmat mahdollisuudet työskennellä koulujen loma-aikoina. Tällä viitataan 7-12-vuotiaiden lasten mahdollisuuteen työskennellä kolme tuntia päivässä ja enintään 15 tuntia viikossa, sekä 13-14-vuotiaiden ja sitä vanhempien oppimisvelvollisten mahdollisuuteen työskennellä enintään seitsemän tuntia päivässä ja 35 tuntia viikossa, koulun loma-aikana seitsenpäiväisen jakson aikana.

Voimassa oleva laki kieltää alaikäisten työskentelyn iltakahdeksan ja aamukuuden välillä. Muutoksen jälkeen kielto pätee edelleen oppimisvelvollisiin, mutta ne 15-17-vuotiaat, joilla ei ole oppimisvelvollisuutta, voivat työskennellä myös iltakahdeksan ja iltakymmenen välillä.

Lopuksi yhteenveto lakimuutoksen tavoitteista: Turvata alle 14-vuotiaiden lasten terveys ja antaa alaikäisille laajemmat mahdollisuudet työskentelyyn loma-aikoina.18.05.17


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Aug

MIKSI KIRJANPITÄJÄ KYSYY SITÄ - KIRJANPITÄJÄT JA RAHANPESUN...

13

Jun

Henkilöstövirkailija ei lomaile kesällä, eli millaisen työmäärän 1....

Take contact

Email again:
Services