Accounting and consulting since 1989

Muutoksia luontoisetuuksiin 1. heinäkuuta 2017 lähtien

Toisin sanoen työnantajan ei tarvitse enää käsitellä alla olevia työhön liittyviä etuuksia luontoisetuuksina 1.7.2017 lähtien.

  • Kuljetukset töihin ja takaisin

Liiketoimintaan liittyviä kuluja, jotka ovat syntyneet työnantajalle työntekijän kuljettamisesta työpaikan ja asuinpaikan välillä ei katsota luontoisetuisuudeksi, mikäli työsopimuksen tehneen työntekijän asuinpaikka on vähintään 50km etäisyydellä työpaikasta, tai jos työnantaja järjestää kuljetuksen vähintään kahdeksanpaikkaisella autolla tai liikennelaissa bussiksi määritellyllä kulkuneuvolla.

  • Osakeoptioiden hankinta

Yhtiön osakeoption hankkimista ei lasketa luontoisetuudeksi, jos kohde-etuutena oleva osakeoptio on omistusosuus työnantajayrityksestä tai osa samasta yhtymästä kuin työnantaja ja kun osuutta ei vaadita ennen kuin sen myöntämisestä on kulunut kolme vuotta.

  • Apuvälineiden myöntäminen vammaiselle työntekijälle

Luontoisetuuksien ulkopuolella ovat myös kulut, jotka johtuvat lääketieteellisellä perusteella myönnetyn apuvälineen hankkimisesta vammaiselle työntekijälle kun sen arvo ei ylitä 50% työntekijän vuosittaisen sosiaalimaksun kokonaismäärästä.

  • Työntekijöiden majoituskustannukset

Työnantajalle työntekijöiden majoituksesta syntyneitä liiketoiminnan kuluja ei katsota luotoisetuudeksi, kun työsopimuksen tehnyt työntekijä asuu yli 50km päässä työpaikasta eikä omista asuinkäytössä olevaa kiinteistöä, joka olisi lähempänä työpaikkaa. Majoituskustannukset kuukaudessa yhtä työntekijää kohti saavat olla 200 euroa Tallinnan ja Tarton alueella, ja muualla Virossa 100 euroa.


12.10.17


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

7

Nov

Uusia rajoituksia Covid-viruksen hallintaan

1

Nov

Mitkä ovat mahdollisuudet irtisanoa työsopimus ennen työn aloittamista?...

Take contact

Email again:
Services