Accounting and consulting since 1989

Muutos pitkäaikaisen rajat ylittävän palvelun ilmoittamisessa arvonlisäveroilmoituksessa

Aiemman säännöksen mukaan rajat ylittävää pitkäaikaista palvelua tarjottaessa liikevaihto katsottiin syntyneeksi tai palvelu katsottiin saaduksi palvelun tarjoamisen alkamisesta lukien seuraavan kalenterivuoden joulukuun 31. päivänä, ellei kyseisestä palvelusta ollut maksettu.

Tällaisia tilanteita esiintyy varmasti eniten annettujen lainojen tapauksessa. Usein osapuolet sopivat, että korko suoritetaan yhtenä eränä laina-ajan päättyessä parin vuoden kuluttua tai vielä pidemmän ajan kuluessa. Lainan korosta syntyy kyllä verotonta liikevaihtoa, mutta myös verottomasta liikevaihdosta tulee ilmoittaa verottajalle, koska veroton liikevaihto aiheuttaa yleensä veronmaksajalle arvonlisäveron vähentämisen yhteydessä tasasuhteen laskentavelvollisuuden, ellei kyseessä ole satunnainen rahoitustoimi. Vaikkei koron saaminen aiheutakaan todellista verovelvollisuutta, verottomasta liikevaihdosta tulee silti ilmoittaa oikea-aikaisesti.

KMS:n 11 §:n 4 momentin uuden version mukaan liikevaihto katsotaan syntyneeksi tai palvelu saaduksi kunkin kalenterivuoden lopussa eli kunkin vuoden joulukuun 31. päivänä. Näin ollen, jos palvelun tarjoaminen alkaa kalenterivuoden keskivaiheilla, ensimmäinen kausi, jolloin liikevaihto katsotaan syntyneeksi tai palvelu saaduksi, on saman vuoden joulukuun 31. päivä.

Muutoksen seurauksena veronmaksaja on velvollinen ilmoittamaan pitkäaikaisesta rajat ylittävästä palvelusta vähintään kerran vuodessa. Se onkin täysin loogista, koska myös vähennettävän arvonlisäveron suhde lasketaan uudelleen kerran vuodessa. Se tehdään vuosittain, vuoden viimeisessä arvonlisäveroilmoituksessa, joka esitetään viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 20. päivänä.

Muutos poistaa sen mahdollisuuden, että veronmaksajat siirtävät keskinäisellä sopimuksella mahdollisen vähennettävän arvonlisäveron uudelleenlaskennan seuraavalle vuodelle. Kun on kyse riittävän suurista rahamääristä, se voi tuoda mukanaan merkittäviä muutoksia vähennettävän arvonlisäveron suhteen laskentaan ja velvoittaa veronmaksajan palauttamaan osan vuoden aikana vähennetystä arvonlisäverosta.
05.12.16


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Aug

MIKSI KIRJANPITÄJÄ KYSYY SITÄ - KIRJANPITÄJÄT JA RAHANPESUN...

13

Jun

Henkilöstövirkailija ei lomaile kesällä, eli millaisen työmäärän 1....

Take contact

Email again:
Services