Accounting and consulting since 1989

Negatiiviset pääoma - laki yrityksen pääoman yhdenmukaistamisesta

Jos yritys ei ilmoita rekisteriin pääomaan liittyvistä suunnitelmistaan, tai jättää varoituksen tai säädöksen kokonaan huomioimatta, niin kaupparekisterillä on oikeus suorittaa pakollinen yrityksen purkaminen ja poistaa se kaupparekisteristä. Sillä onko yritys aktiivinen vai pöytälaatikkoyritys, ei ole väliä tässä yhteydessä.


MAHDOLLISUUKSIA YRITYKSEN PÄÄOMAN YHDENMUKAISTAMISEKSI

Jos rajavastuuyhtiöllä tai julkisella osakeyhtiöllä on vaadittua pienempi oma pääoma, kaupparekisteri tarjoaa seuraavia vaihtoehtoja pääoman tasaukseen: 

  1. osakepääoman korottaminen tai alentaminen rahamääräisenä tai apportteja käyttämällä;
  2. vapaaehtoinen yrityksen purkaminen tai konkurssihakemuksen jättö;
  3. yhtiön uudelleenjärjestely sulautumisen, jakutumisen tai transformaation avulla;
  4. muut mahdolliset toimenpiteet (sijoittajien osallistuminen, osakkeiden myynti, muiden rahastojen muodostaminen).

EI-MONETAARISET MAHDOLLISUUDET PÄÄOMAN PARANTAMISEEN

Käytännössä yleisin tapa ratkaista pääomaan liittyvät ongelmat ovat osakkeenomistajien tekemät rahalliset tai ei-rahalliset panostukset pääomaan.

Ei-rahallisia panostuksia ovat esimerkiksi omistajien laina, velka, omaisuus – mikä tahansa millä on rahallista arvoa tai omistusoikeus joka voi olla vaatimuksen kohteena.

Pääoman parantamiseen ei-rahallisten panosten avulla tarvitaan seuraavat asiakirjat:

  1. Osakkaiden/osakkeenomistajien päätös;
  2. Arviointi ei-rahallisten panosten arvosta;
  3. Ei-rahallisen panoksen luovutuskauppakirja;
  4. Hakemus kaupparekisteriin;
  5. Tarvittaessa sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen muutoksesta asiakirja;
  6. Tarvittaessa ilmoitus Viron Arvopaperikeskuksen rekisteriin, pankkiin jne.

Jos kyseessä on osakeyhtiö, tilintarkastaja tarkastaa panostuksen arvon ja kirjoittaa siitä kirjallisen raportin.

Jos kyseessä on yksityinen yritys, tilintarkastajan tulee tarkastaa kiinteistön arvo vain jos yrityksen osakepääoma on vähintään EUR 25 000 ja ei-rahallisen panostuksen arvo on vähintään 1/10 osakepääomasta. Kaikkien rajavastuuyhtiöiden kohdalla, joiden pääoma on korkeintaan EUR 24 999, tilintarkastajan ei tarvitse tutkia asiaa tarkemmin.

Käytännössä on mahdollista myös perustaa vapaaehtoinen täydentävä rahasto; sen perustaminen, toiminta ja päättyminen tulee käydä ilmi yhtiöjärjestyksessä.

Jos tarvitsette lakiapua- tai neuvoja yhtiönne pääoman tasauksessa tai yrityksen uudelleenjärjestelyssä ottakaa meihin yhteyttä ja löydämme teille parhaan ratkaisun.


16.03.16


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

13

Jun

Henkilöstövirkailija ei lomaile kesällä, eli millaisen työmäärän 1....

19

May

YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS - TARVITSEEKO SE UUDISTAMISTA?

Take contact

Email again:
Services