Accounting and consulting since 1989

Osinkojen alennettu verokanta - 14%

Jos Viron liikeyritys on jakanut nettotuloksestaan osinkoa vuodelta 2018, sovelletaan vuonna 2019 maksettaviin osinkoihin alennettua 14 prosentin verokantaa (14/86 osinkojen nettosummasta). Alennettua verokantaa sovelletaan kolmannekseen vuodelta 2018 jakamasta voitosta, josta verovelvollinen liikeyritys on maksanut tuloveroa.
 

Vuonna 2018 tuli voimaan tuloverolain (jäljempänä: TuMS) 501 §, jonka mukaan verovuodessa jakama voitto, joka on enintään edellisen kolmen verovuoden keskimäärin jaetun ja verotetun voiton tasoa, verotetaan 14 prosentilla. Täytäntöönpanosäännöksessä täsmennetään, että muutos on sovellettavissa vuodesta 2019 alkaen.


Muutoksen soveltamisen ensimmäisinä vuosina (2019, 2020) otetaan siirtymätoimenpiteenä keskimääräisen voiton laskennassa huomioon tuloverotetut osingot vastaavasti vain yhdeltä (2018) ja kahdelta (2018, 2019) edelliseltä verovuodelta. Vuonna 2021 verotetaan alennetulla verokannalla 14/86 maksettuja osinkoja, jotka eivät ylitä kolmen edellisen vuoden aikana verotettujen osinkojen ja pääomatulojen keskiarvoa.


Alennettua verokantaa sovelletaan vain siinä tapauksessa, jos voitto jaetaan oikeushenkilöille. Jos osingot jaetaan luonnollisten henkilöiden kesken (mukaan lukien ulkomaalaiset luonnolliset henkilöt), yhtiön on maksettava lisäksi 7% täydentävää tuloveroa. Eli osingonsaaja saa yksityishenkilönä samalta osingonmaksajalta vähemmän netto-osinkoa kuin liikeyrityksenä. Jos osingonsaaja on ulkomaalainen luonnollinen henkilö, osingot voidaan valtioiden välisten verosopimusten perusteella vapauttaa tuloverosta kokonaan tai vähentää verokantaa 5 prosenttiin.


Huom! Edellä kuvailtua verokantaa sovelletaan myös ulkomaisen oikeushenkilön Viron kiinteästä toimipaikasta säännöllisesti ulkomaille siirrettävään voittoon. Näin ollen siirtämällä voiton säännöllisesti Virossa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta ulkomaille, yhteisövero on pienempi kuin keräämällä voittovaroja ja suorittamalla voitonjaon esimerkiksi kerrallaan toiminnan lopussa.

Lisätiedon saamiseksi tai päätöksen laatimisen osalta osingonjaosta ota yhteyttä Leinonen OÜ:n neuvontaosastoon.


26.04.19


About the Author:

Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

22

Dec

Luonnollisen henkilön tuloverovapaan tulon määrän muutos 01.01.2023 alkaen....

15

Aug

MIKSI KIRJANPITÄJÄ KYSYY SITÄ - KIRJANPITÄJÄT JA RAHANPESUN...

Take contact

Email again:
Services