Accounting and consulting since 1989

Palkkakorvaus - hakeminen 1.04.2021 alkaen

Viron tasavallan hallitus asetti 11.03.2021 tiukat rajoitukset valtakunnallisesti COVID-19 pandemian estämiseksi ja Viron terveydenhuoltojärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi. Rajoitusten takia monien yritysten taloudellinen toiminta on vakavasti häiriintynyt.

 

Useiden työnantajien taloudellisiin vaikeuksiin joutumisen lievittämiseksi sekä työntekijöiden jatkuvan työllisyyden ja palkanmaksun takaamiseksi on muutettu Viron hallituksen 19.11.2020 antamaa asetusta nro 87 „Työllisyysohjelma 2021-2023” („Tööhõiveprogramm 2021–2023”). Muutokset tähän asetukseen tulivat voimaan 22.03.2021.

 

Työnantajalla on oikeus hakea Viron työllisyysrahastolta (Eesti Töötukassa) palkkakorvausta, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  •  työnantajan liikevaihto tai sen puuttuessa tuotto on kalenterikuukaudessa, josta korvausta haetaan, laskenut vähintään 50% verrattuna: keskimääräiseen liikevaihtoon tai tuottoon ajanjaksolta joulukuu 2019 – helmikuu 2020 tai keskimääräiseen liikevaihtoon tai tuottoon ajanjaksolta heinäkuu 2020 – joulukuu 2020;
  •  työnantaja on sen kalenterikuukauden aikana, jolta palkkakorvausta haetaan, soveltanut työntekijän kohdalla työsopimuslain 35 §:ää (maksaa työntekijälle keskipalkkaa), jonka seurauksena työntekijän työaika on vähentynyt, tai hän on alentanut palkkaa työsopimuslain 37 §:n nojalla; työnantajan suhteen ei ole annettu tuomioistuimen purkamismääräystä eikä ole aloitettu selvitystila- tai konkurssi-menettelyä;
  •  työnantajalla ei ole hakemuksen jättämishetkellä velkaa valtionveron osalta tai sen maksun aikataulusta on sovittu.

 

Viron työllisyysrahasto maksaa työntekijälle palkkakorvausta yhdestä kalenterikuukaudesta 60%:n asti työntekijän yhden kuukauden keskipalkasta, kuitenkin enintään 1000 euroa (brutto) kalenterikuukautta kohden. Työnantaja maksaa työntekijälle vähintään 200 euroa (brutto). Kokoaikaisen työsuhteen kohdalla palkkakorvauksen ja työnantajan panoksensa on taattava työntekijälle ainakin vähimmäispalkka.

 

Työntekijällä on oikeus palkkakorvaukseen enintään kahden kalenterikuukauden ajalta 01.03.2021 – 30.04.2021.

 

Palkkakorvausta voidaan hakea sellaiselle työntekijälle, jonka työsuhde alkoi viimeistään 01.01.2021. ja josta on tehty viimeistään samana päivänä työn aloittamisesta merkintä työrekisteriin. 


Työnantajalla on mahdollisuus esittää palkkakorvauksen hakemus sähköisesti huhtikuusta 2021 lähtien.

 

Leinosen lakineuvojat ja kirjanpitäjät tarjoavat asiakkaille kattavaa apua palkkakorvauksen hakemisessa sekä työoikeudellisten kysymysten ratkaisemisessa.

 

Helen Kaur, lakineuvoja, helen.kaur@leinonen.ee 01.04.21


About the Author:

linkedin icon image logo

Helen Kaur

Legal Advisor

Oikeudellinen neuvonantaja

Email: helen.kaur(at)leinonen.ee

Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

22

Dec

Luonnollisen henkilön tuloverovapaan tulon määrän muutos 01.01.2023 alkaen....

15

Aug

MIKSI KIRJANPITÄJÄ KYSYY SITÄ - KIRJANPITÄJÄT JA RAHANPESUN...

Take contact

Email again:
Services