Accounting and consulting since 1989

Rahanpesu ja terrorismi - kenelle ja miksi?

Luonteeltaan rahanpesu on laittomista lähteistä saadun rahan hallussapitoa, käyttöä ja kätkemistä, ja rahanpesua käytetään "puhdistamaan" laittomasti hankittu omaisuus niin, että rahat voidaan suunnata osaksi taloudellista toimintaa. Rahanpesu ja siihen osallistuminen on rikollista toimintaa.

Ensinäkemällä laki rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi (Money Laundering and Terrorist Financing Prevention, “MTFP”) voi vaikuttaa vaikealta ja monimutkaiselta, ja monet ihmiset eivät edes ole tietoisia kyseisen lain olemassaolosta. MTFP:llä on jalo tarkoitus - pienentää rikollisuutta ja korruptiota, ja puolustaa taloudellisen tilan ja rahoitusjärjestelmien vakautta ja luotettavuutta. Lain täytäntöönpanoa ohjaa ja valvoo rahanpesun selvittelykeskus Financial Intelligence Unit (FIU).

Lain täytäntöönpano ja noudatus koskee MTFP:n mukaan esimerkiksi seuraavia:

 • luotto -ja rahoituslaitokset
 • panttilainaajat ja rahapelien järjestäjät
 • jalometallien tukkumyynnin harjoittajat
 • tilintarkastajat, kirjanpitäjät ja neuvontapalveluiden tarjoajat
 • kauppiaat, voittoa tavoittelemattomat yhditykset ja säätiöt, jos muussa valuutassa heille tehdyt käteismaksut ylittävät 15 000 euron rajan
 • yrityspalveluiden tarjoajat (esimerkiksi yrityksen perustaminen, osoitepalvelut, immateriaalioikeuksien osto ja myynti, osakkeet, pankki -tai arvopaperitilien avaus, varojen hallinta, arvopaperit ja varat)
 • ja muut lainmääräämät henkilöt.

 

Mikäli yrityksenne on lainmukaan velvoitettu noudattamaan näitä säännöksiä, teillä tulee olla kirjalliset sisäiset määräykset rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi, ja työntekijöitä tulee informoida ja kouluttaa ja yrityksen tulee nimetä kontaktihenkilö, joka on vastuussa lain noudattamisesta. Myös seuraavia säädöksiä tulee noudattaa liikesuhteita luodessa ja tehdessä liikentoimia:

 • asiakkaan ja sen edustajan tunnistaminen ja todentaminen ja tarvittavien asiakirjojen kokoaminen (kopio henkilökortista ja/tai valtakirja, yrityksen rekisteriote)
 • edunsaajan tunnistus ja oikeushenkilön rakenne
 • tiedot liikesuhteen tai liiketoimen tarkoituksesta ja luonteesta
 • liikesuhteen monitorointi ja tietojen ylläpito, asiakirjojen säilyttäminen vähintään 5 vuotta liikesuhteen päättymisen jälkeen

 

FIU:lle tulee tiedottaa välittömästi, mutta viimeisintään 2 päivän sisällä, mikäli osallistutte seuraavaan taloudelliseen tai ammattitoimintaan:

 • tunnistatte toimintaa tai olosuhteita, jotka saattavat viitata rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen tai niiden yritykseen, tai
 • käteiskauppa tehdään tai tullaan tekemään sellaisissa olosuhteissa, että taloudellinen velvoite ylittää 32 000 euroa tai vastaavaa summaa muussa valuutassa, riippumatta siitä tehdäänkö kauppa yhdessä erässä vai monena yhteen liittyvänä maksuna (esimerkiksi 20 000 + 12 000 euroa)

Luottamuksellisuus myönnetään ilmoittajalle. Tapauksissa, joissa velvollinen henkilö, hallituksen jäsen tai velvollisen henkilön työntekijä ei täytä MTFP:n säännöksiä (esimerkiksi tunnistuksen ja todentamissäännöksen rikkominen), sakkoa voidaan langettaa yksityishenkilön tapauksessa 300 yksikköön asti. Jos rikkomus on oikeushenkilön suorittama, sakkoa voidaan langettaa enintään 32 000 euron verran.

Mikäli ette tiedä onko yrityksenne velvollinen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta annetun lain alla, tai yrityksellänne ei ole tarvittavaa lupaa tai sisäisiä säädöksiä, tai tarvitsette apua henkilökuntanne kouluttamisessa asian suhteen, älkää epäröikö ottaa yhteyttä meihin. Voimme auttaa yritystänne tarvittavissa toimenpiteissä ja asiakirjojen laatimisessa.


04.02.15


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

11

Aug

Changes in the management team of Leinonen Estonia...

14

May

Älylaitteista perittävä maksu eli yksityisen kopioinnin maksu

Take contact

Email again:
Services