Accounting and consulting since 1989

Sähköinen henkilöllisyys ja liiketoiminta Virossa – myytit ja todellisuus

Olemme Leinonen OÜ:ssä tarjonneet jo vuosia monille e-asukkaille sekä oikeudellisia että veropalveluja. Näinä vuosina olemme havainneet useita sähköiseen henkilöllisyyteen liittyviä myyttejä, jonka noudattaminen saattaa johtaa vahingonkorvauksien perimiseen Viroon yrityksen perustaneelta e-asukkaalta, kanteisiin ja sakkoihin. Esittelemme ja kumoamme neljä yleisintä sähköiseen henkilöllisyyteen liittyvää myyttiä.

Myytti 1. Virossa ei tarvitse maksaa veroja. 

On totta, että Virossa ei tarvitse maksaa yrityksen tuloveroa. Kuitenkin vain silloin, kun yrityksen voitosta ei ole jaettu osakkaille osinkoa. Jos itsenäinen talousyksikkö on ilmoittanut tilinpäätöksensä kaupparekisterille, osakkaat voivat nostaa tuoton ulos osinkona. Yrityksen on maksettava tuloveroa maksamastaan osingosta 14-20%. Yrityksen on maksettava veroa myös erikoiseduista. Erikoiseduksi katsotaan esimerkiksi asunnon vuokraaminen hallituksen jäsenelle, työntekijöiden ilmainen ruokailu ja yrityksen omaisuuden myynti hallituksen jäsenelle tai työntekijöille markkinahintaa halvemmalla. Verojen laiminlyönti johtaa mitä todennäköisemmin Viron vero- ja tullihallituksen nostettavaan kanteeseen. 

Myytti 2. Viron yrityksillä ei ole mitään kirjanpitovelvollisuutta. 

Kirjanpitovelvollisia ovat kaikki Virossa rekisteröidyt yksityis- tai julkisoikeudelliset oikeushenkilöt, itsenäiset ammatinharjoittajat ja ulkomaalaisten yritysten sivutoimistot. Kirjanpitovelvollisen talousyksikön on jokaiselta tilikaudelta laadittava tilinpäätös, joka käsittää taseen, tuloslaskelman ja toimintakertomuksen. On ollut riittävästi esimerkkejä, jossa e-asukas on jättänyt tilipäätöksensä ilmoittamatta, joka on puolestaan johtanut yrityksen poistamiseen kaupparekisteristä. 

Myytti 3. Viron pankeissa saa avata pankkitilin verkossa. 

Viron pankkien on noudatettava tiukkoja rahanpesusääntöjä ja se pakottaa ne soveltamaan myös omia asianmukaisen huolellisuuden järjestelmiä. Se koskee myös e-asukkaita, jonka tulee olla pankkitilin avaamiseksi henkilökohtaisesti paikalla. Viron pankit voivat lopulta kieltäytyä tilin avaamisesta, jos katsovat, että heidän saama tieto on puutteellista tai ylipäätään epäilyttävää.

Myytti 4. Yrityksen perustaminen Viroon takaa vapautuksen muiden maiden yritysveroista. 

Tämä myytti on hyvin yleistä Viron naapurimaista sähköistä henkilöllisyyttä hakeneiden joukossa (esim. Suomi). Jos Viron yhtiö harjoittaa pysyvästi taloustoimia toisessa Euroopan Unionin (jäljempänä EU) jäsenmaassa, Viron yhtiö on sen toisen EU-maan verovelvollinen. Esimerkiksi Viron yhtiö voi olla verovelvollinen Suomessa, jos sen kiinteä toimipaikka sijaitsee Suomessa (yrityksen toimintaa ja johtoa harjoitetaan kokonaan Suomessa). Sen sivuuttamiseen voivat liittyä odottamattomat kustannukset ja oikeudelliset ongelmat.

Välttääkseen yllämainitut kielteiset seuraukset, on ennen sähköiseen henkilöllisyyteen liittyvää liiketoimintaa ja rahaa koskevaa päätöksentekoa hyvä neuvotella asiantuntijoiden kanssa. Leinonen OÜ tarjoaa erittäin kokeneita kirjanpitäjiä sekä oikeudellisia ja veroneuvonantajia auttaakseen e-asukkaita parhaan mahdollisen ratkaisun löytämisessä.23.10.18


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

7

Nov

Uusia rajoituksia Covid-viruksen hallintaan

1

Nov

Mitkä ovat mahdollisuudet irtisanoa työsopimus ennen työn aloittamista?...

Take contact

Email again:
Services