Accounting and consulting since 1989

Samaan alv-ryhmään kuulumisesta merkittävää etua

Arvonlisäverolain §26 kohdan 7 mukaan alv-yhtymään kuuluvien veroverollisten keskinäisiä liiketoimia ei katsota liikevaihdoksi. Esim. samaan konserniin kuuluvien tuotanto-, vähittäiskauppa-, ja kuljetusyrityksien välisiä liiketoimia ei katsota liikevaihdoksi. Tämän alv-yhtymän jäsenten kesken ei ole alv-velvollisuutta, alv:ia ei tarvitse maksaa, eikä valtiolta voi hakea alv-palautusta. Alv-yhtymän jäsenet toimivat juridisesti omilla yritysnimillään. Liiketoimissa ulkopuolisten kanssa he käyttävät firmansa omaa nimeä ja yhteistä alv-numeroa.

Verottaja rekisteröi verovelvolliset saman alv-yhtymän jäseniksi näiden hakemuksen perusteella, mikäli hakijat ovat liiketoimintalain merkityksessä määritelty emo- ja tytäryhtiöksi. Myös verovelvolliset, jotka ovat taloudellisesti ja hallinnollisesti kytköksissä, voidaan rekisteröidä alv-yhtymäksi, mikäli yli 50% osakkeista, omistuksesta, tai äänistä on samalla omistajalla, tai jos he ovat franchise-sopimuksella sidottu toisiinsa. Aiemmin arvonlisäverolain sanamuoto oli ”vähintään 50%”.

Alv-yhtymällä on oma yhteinen veroverollisen rekisteröintinumero, jota yhtymän jäsenet käyttävät liiketoimissa ulkopuolisten kanssa. Samaan aikaan he jatkavat omilla yritysnimillä toimimista. Liiketoimia alv-yhtymän sisällä ei luokitella liikevaihdoksi. Verottajan kanssa toimintaan valitaan alv-yhtymästä yksi edustaja, jolla on alv-laskelmien esittämisvelvollisuus. Yksikään yhtymän jäsen ei toimita erikseen alv-laskelmiaan verottajalle. Liikaa maksetut arvonlisäverot palautetaan alv-yhtymän edustajalle. Kukin verovelvollinen voi kuulua vain yhteen alv-yhtymään.


31.07.17


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

7

Nov

Uusia rajoituksia Covid-viruksen hallintaan

1

Nov

Mitkä ovat mahdollisuudet irtisanoa työsopimus ennen työn aloittamista?...

Take contact

Email again:
Services