Accounting and consulting since 1989

Sosiaaliverokanta on vuonna 2017 edelleen 33 %

Vuoden 2016 lopussa jotkin asiat ovat vihdoin selkeytyneet. Tasavallan presidentti on julistanut ns. lakiehdotussikermän, ja nyt voidaan kertoa tärkeistä tuloverolain ja sosiaaliverolain muutoksista, jotka ovat tulossa vuosina 2017 ja 2018. Asia voi muuttua, jos nykyinen koalitiohallitus hajoaa, mutta se selviää lähitulevaisuudessa.

Toistaiseksi kirjanpitäjien kiireellisimpiä kysymyksiä on ollut vuodesta 2017 sovellettava sosiaaliveron verokanta. Jotta ahkerat kirjanpitäjät pystyisivät maksamaan tammikuussa palkkoja, heidän tulee sitä ennen tehdä ohjelmiinsa asetukset siitä, millä sosiaaliverokannalla maksatuksia tulee verottaa. Vuoden loppuun ei ole jäänyt kovin paljon aikaa.

Uudella lakisikermällä peruttiin sosiaaliverolain, tuloverolain ja muiden lakien muuttamisesta annetun lain (antopäivä 15.6.2015) 1 pykälän muutos, jolla sosiaaliveron verokanta alennettiin 33 prosentista 32,5 prosenttiin. Maallikolle ymmärrettävällä kielellä tämä tarkoittaa, että kauan kaivattu sosiaaliverokannan aleneminen ei toteudu, ja vuodesta 2017 alkaen Viron sosiaaliverokanta on edelleen 33 %.26.04.17


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

14

May

Älylaitteista perittävä maksu eli yksityisen kopioinnin maksu

14

May

Tärkeimmät työnantajia koskevat muutokset vuonna 2021

Take contact

Email again:
Services