Accounting and consulting since 1989

Uuden kulkuneuvon verotukseen liittyvät erot

Uusi kulkuneuvo KMS:n tarkoituksessa on:

1) yli 7,5 m pitkä vesikulkuneuvo, joka on luovutettu kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä käyttöönotostaan tai joka on kulkenut alle 100 tuntia, paitsi kansainvälisillä vesillä kulkeva merialus

2) ilma-alus, jonka lentoonlähtömassa on yli 1 550 kg ja joka on luovutettu kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä käyttöönotostaan tai joka on lentänyt alle 40 tuntia, paitsi lähinnä kansainvälisiä lentoja tekevä ilma-alus

3) ajoneuvo, jonka sylinteritilavuus on yli 48 cm³ tai moottorin teho yli 7,2 kW ja joka on luovutettu kuuden kuukauden kuluessa ensimmäisestä käyttöönotostaan tai jolla on ajettu alle 6 000 km.

Uuden kulkuneuvon luovutus toisen jäsenvaltion henkilölle ja sen toimitus toiseen jäsenvaltioon verotetaan aina nollakannalla, ja verovelvollisuus syntyy uutta kulkuneuvoa hankittaessa kaikilla toisen jäsenvaltion henkilöillä, myös fyysisillä henkilöillä. Tämä tarkoittaa, että jos virolainen veronmaksaja myy uuden ajoneuvon toisen jäsenvaltion yksityishenkilölle ja auto viedään Virosta, kyseisestä kaupasta kannetaan 0 %:n arvonlisävero.

Kuten edellä mainitusta määritelmästä ilmenee, uusi kulkuneuvo tarkoittaa vain tietyn kokoista tai tehoista vesikulkuneuvoa, ilma-alusta tai ajoneuvoa. Ajoneuvo on ”uusi”, jos se on luovutettu kuuden (muun kulkuneuvon tapauksessa kuitenkin kolmen) kuukauden sisällä ensimmäisestä käyttöönotosta tai jos sillä on ajettu vähemmän kuin määritelmässä mainittu 6 000 km. Ajoneuvo on uusi myös silloin, kun vain yksi näistä kahdesta ehdosta on täytetty. Arjessamme emme kuvittele, että auto, joka on seisonut tallissa 10 vuotta ja ajanut vain 2 000 km, on KMS:n tarkoituksessa edelleen uusi ajoneuvo.

Se, onko kulkuneuvo uusi vai ei, määrätään myyntiajankohtana, ei silloin, kun se on toimitettu kohdemaahan. Jos kulkuneuvo oli siis myyntiajankohtana ”uusi” ja myynti tapahtui nollaverokannalla, ostaja joutuu kohdemaassa maksamaan arvonlisäveron myös silloin, kun arvonlisäveron maksamisen aikana kumpikaan ehto ei enää ole täytetty.


23.03.17


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Aug

MIKSI KIRJANPITÄJÄ KYSYY SITÄ - KIRJANPITÄJÄT JA RAHANPESUN...

13

Jun

Henkilöstövirkailija ei lomaile kesällä, eli millaisen työmäärän 1....

Take contact

Email again:
Services