Accounting and consulting since 1989

Uudet asiakirjavaatimukset kuljetettaessa tavaroita muihin EU- maihin

Haluamme ilmoittaa teille, että 1. tammikuuta 2020 alkaen neuvoston täytäntöönpanoasetuksella 2018/1912 muutetaan asetuksen 282/2011 säännöksiä asiakirjoista, jotka koskevat tavaroiden liikkumista muihin EU-maihin.

Lainsäädäntöön tehdyissä tarkistuksissa korostetaan, että tavaroiden ostajan on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi toisessa jäsenvaltiossa, jotta 0 prosentin arvonlisäverokantaa voidaan käyttää muihin EU-maihin toimitettuihin tavaroihin. Eri EU-maissa on ollut erilaisia käytäntöjä arvonlisäverolain pakottavuudesta, mutta nyt tämä säännös sisältyy arvonlisäverodirektiiviin. Muita pakollisia edellytyksiä ovat, että tavarat on siirrettävä jäsenvaltion ulkopuolelle ja että tavaroiden myynti on sisällytettävä ilmoitukseen tavaroiden luovutuksista ja/tai palvelujen suorituksista muihin
jäsenvaltioihin (VIES).

Lainsäädännössä täsmennetään, mistä asiakirjoista tavaroiden liikkumisesta toiseen EU:n jäsenvaltioon on huolehdittava.

Ryhmä IRyhmä IIRyhmä III
Tavaroiden liikkuvuuteen
suoraan liittyvät asiakirjat:

o CMR;
o konossementti;
o lentorahtikirja;
o rautatiekonossementti;
o liikenteenharjoittajan, huolitsijan, arvonlisä-
verolasku kuljetus-
palveluista.
Tavaroiden liikkuvuuteen
epäsuoraan liittyvät asiakirjat:

o tavarakuljetuksiin liittyvät vakuutussopimukset;
o pankkiasiakirjat, joilla
todistetaan, että tavarat on maksettu;
o viranomaisen laatimat
viralliset asiakirjat;
o varastonpitäjältä saatu kuitti, jossa vahvistetaan tavaroiden
varastointi kyseisessä
EU-maassa.
Ostajan vahvistus siitä, että
ostaja on lähettänyt tavarat omissa nimissään tai että kolmas osapuoli on lähettänyt ne sen puolesta, ja sen on sisällettävä
seuraavat tiedot:

o tavaroiden määränpäänä oleva EU-maa;
o ostajan vahvistuksen antamispäivä;
o tavaroiden laji ja määrä;
o ostajan nimi ja osoite;
o tavaroiden saapumispäivä ja
-aika;
o ostajan puolesta tavarat
vastaanottavan henkilön
henkilöllisyys;
o ajoneuvon tunnusnumero, jos
ajoneuvoa käytetään.

Tavarat katsotaan kuljetetuiksi toiseen EU:n jäsenvaltioon, kun toimittajalla on seuraavat asiakirjat:

1. Tavarat kuljettaa toimittaja tai sen puolesta kolmas osapuoli

· yksi tosite I. ryhmästä + yksi tosite II. ryhmästä;
· kaksi tositetta I. ryhmästä.

2. Tavarat kuljettaa toimittaja tai sen puolesta kolmas osapuoli

· yksi tosite I. ryhmästä + yksi tosite II. ryhmästä + III. ryhmän tosite
· kaksi I. ryhmän + III. ryhmän tosite

Haluamme huomauttaa, että ostajan vahvistus (III. ryhmän asiakirja) on lähetettävä toimitusta seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä.

Asiakirjat eivät myöskään saa olla ristiriitaisia, ja niiden on oltava myyjästä, ostajasta ja toisistaan riippumattomien kahden eri osapuolen antamia.

On tärkeää huomata, että yritysten kyvyttömyys kerätä asiakirjoja uuden asetuksen vaatimusten mukaisesti, jättää tilaa 0-prosentin alv-kannan soveltamiselle vanhalla tavalla.

Aiemmin käytettyjä vaatimuksia ei kuitenkaan poisteta, eli yhtiö voi edelleen kerätä samat asiakirjat kuin aiemmin. Aiemmin käytössä olleet vaatimukset eivät kuitenkaan olleet niin täsmällisiä, joten tiedossa on tapauksia, joissa veroviranomaiset ovat riitauttaneet kerätyt asiakirjat tai vaatineet toimittamaan paljon lisätietoja.

Muistathan, että Leinosen verotiimi voi antaa kattavaa veroneuvontaa, tarkastella erilaisia asiakirjoja ja kommentoida mahdollisia riskejä.

Edellä mainitut tiedot on laatinut Leinosen liettualainen verotiimi

26.03.20


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

13

Jun

Henkilöstövirkailija ei lomaile kesällä, eli millaisen työmäärän 1....

19

May

YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS - TARVITSEEKO SE UUDISTAMISTA?

Take contact

Email again:
Services