Accounting and consulting since 1989

Virossa asuvien ulkomaalaisten henkilöiden verotus

Koska eri mailla on erilaisia määritelmiä asuinpaikan määrittelyyn, joissakin tapauksissa henkilö on monen eri maan asukas verotussyistä. Tyypillisesti tällainen kaksoisasukkuus on vältettävissä maiden välisten verosopimusten ansiosta. Tietoja verosopimuksista voi löytää englanniksi Viron vero-ja tullihallituksen verkkosivuilta1. Valitettavasti Virolla ei ole sopimusta suurimman naapurimaamme Venäjän kanssa. Virossa henkilö jonka pysyvä asuinpaikka ei ole Viro, maksaa veroja vain tuloista mitkä ovat tarkasti esitetty tuloverolain (ITA) luvussa 5; siitä syystä Viro ei verota ulkomaalaisia heidän maailmanlaajuisista tuloistaan.

Tuloverolaki myös määrittelee myös edellytykset, joilla ulkomaalaisen tulot Virossa ovat verovapaita (ITA § 29 – verotettava tulo, ITA § 31 – tulo joka ei ole veronalaista ITA § 29 alla).


Ei-asukkaan veronmaksajan tulee maksaa veroja vain seuraavista tuloista:

 • työstä tai palveluiden tarjoamisesta saadut tulot työn tapahtuessa Virossa (ITA § 29 (1));
 • maksettu korvaus ulkomaiselle johtokunnan tai valvontakunnan jäsenelle; paikka missä työ tapahtuu ei ole tärkeä (ITA § 29 (2));
 • Viron liiketoiminnan tuotot (ITA § 29 (3));
 • tuotot virolaisten kiinteistöjen siirrosta (ITA § 29 (4), (5) ja (6));
 • vuokratuotot tai rojaltit virolaisista kiinteistöistä (ITA § 29 (6));
 • korkotuotot sijoitusrahastoista, jotka omistavat kiinteää omaisuutta Virossa (ITA § 29 (7));
 • Viron eläke (ITA § 29 (9));
 • apurahat ja avustukset, kulttuuri-,urheilu –ja tieteelliset palkinnot, edut  (ITA § 29 (9));
 • uhkapelivoitot jos ei ole operatiivista lisenssiä (ITA § 29 (9));
 • vanhempainrahalain perusteella maksetut etuudet (ITA § 29 (9));
 • vakuutuskorvaukset, maksut Viron eläkerahastoista (ITA § 29 (9));
 • artistille tai urheilijalle maksettu korvaus hänen esiintymisestään tai kilpailusta Virossa. (ITA § 29 (10)).

Erityiset olosuhteet, joissa edellä mainitun tyyppistä tuloa verotetaan Virossa ovat löydettävissä tuloverolaissa.


Mikäli ulkomaalaisen henkilön asuinmaa on solminut verosopimuksen Viron kanssa kaksoisverotuksen estämiseksi tulee ottaa huomioon mahdolliset veroalennukset ja – etuudet.

Ei-asukkaan tulee toimittaa veroilmoitus seuraavissa tapauksissa:

 • hän voi hyötyä kiinteistön siirrosta Virossa;
 • hänellä on tuottoja liiketoiminnasta;
 • hän on saanut verotettavaa tuloa, josta ei ole pidätetty mitään veroja.


13.04.16


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

27

Sep

Muutokset työympäristön riskianalyysin esityksessä

11

Aug

Changes in the management team of Leinonen Estonia...

Take contact

Email again:
Services