Accounting and consulting since 1989

Vuoden 2015 veroilmoituksen toimitus

Luonnolliset henkilöt, jotka ovat asukkaita (jäljempänä henkilöt) toimittavat veroilmoituksen edellisen kalenterivuoden aikana saaduista tuloista.

Henkilö on asukas, jos pysyvä asuinpaikkansa on Viro, tai hän viettää Virossa vähintään 183 päivää 12 peräkkäisen kuukauden aikana. Viron valtion virkamiehet, jotka ovat ulkomailla töissä, ovat myös asukkaita. Henkilö katsotaan asukkaaksi hänen Viroon saapumispäivästään alkaen. Luonnollisen henkilön tulee ilmoittaa veroviranomaiselle asuinpaikan muutoksesta ja täyttää Lomake R (lomake asuinpaikan muutoksesta).


Veroilmoituksen toimittaminen on pakollista seuraaville henkilöille: 

yksityiset elinkeinonharjoittajat (perusmuotoisen veroilmoituksen lisäksi (lomake A) on toimitettava myös veroilmoitus yrityksen tuloista (lomake E));
henkilöt, joilla verokauden aikana oli osakkeita, ääniä tai oikeuksia voittoihin matalan verokannan alueella sijaitsevassa yrityksessä (perusmuotoisen veroilmoituksen lisäksi tulee palauttaa lomake MM tai lomakkeen MM liite 1, riippumatta siitä, onko asianomainen oikeushenkilö saanut tuloja lainkaan);
henkilöt, jotka saivat tuloja (sis. Osingot) ulkomailta. Sekä ansiotulot ja osingot, jotka ovat veronalaisia Virossa ja myös tulot, joita kansainvälisten sopimusten mukaan ei veroteta Virossa, on ilmoitettava. Tämä koskee myös niitä naapurimaiden eläkeläisiä jotka vakinaisesti asuvat Virossa ja joista on tullut Viron asukkaita;
henkilöt, joiden tappiot arvopapereiden siirrosta ovat suurempia kuin niistä saatujen voittojen määrä verokauden aikana, ja jotka haluavat tehdä myöhempinä ajanjaksoina vähennyksiä tappioiden määrästä joka ylittää voittojen määrän;
henkilöt, jotka ovat suorittaneet maksuja tai saaneet maksuja jotka ovat peräisin sijoituksista tuloverolain § 172 perusteella.

Veroilmoituksen toimittaminen ei ole pakollista, jos:

  • henkilön tuloihin ei sovelleta ylimääräistä tuloveroa (paitsi joissain erityistapauksissa);
  • henkilön tulot eivät ylittäneet perusverovapautuksen määrää joka on 1848 euroa;
  • henkilö tulot olivat vain Euroopan talousalueiden maiden (mukaanlukien Viro) lakien perusteella maksettua eläkettä, kyseisessä maassa säädettyä pakollista rahastoeläkettä, tai eläkettä sosiaaliturvajärjestelmäsopimuksesta kun eläkkeen määrä ei ylitä korotetun verovapaan tulon määrää 2640 euroa tai jos tuloverosta on pidätetty säädetty määrä ja lisäveroa ei vaadita. Korotetun perusvapautuksen tapauksessa (2640 euroa), perusverovapautuksen määrä 1848 euroa lisätään siihen;
  • henkilö joka sai tuloja vain työtapaturman tai ammattisairauden maksuna ja summa ei ylittänyt 768 euroa, tai lainmääräämä tulovero-osuus etuuksista on ennakkopidätetty, eikä lisäverojen maksaminen ole tarpeellista.


Veroilmoituksen toimittaminen tuloverohyvitystä varten

  • Jos henkilöllä ei ole velvoitetta ilmoittaa tuloistaan, mutta hän haluaa silti saada verohyvitystä (maksetut koulutusmaksut, maksetut asuntolainan korot jne.), niin veroilmoitus on toimitettava.
  • Jos Euroopan talousalueen toisen maan asukas on saanut Virossa verotettavaa tuloa vuonna 2015, niin hän voi ottaa huomioon verovähennykset (mukaanlukien perusverovapautus) suhteessa verokaudella Virossa verotettavaan tuloon seuraavan mukaan:
 - jos henkilö on saanut kokonaistuloistaan vähintään 75 prosenttia Virossa, hän voi käyttää kaikki tuloverolain kappaleessa 4 mainitut verovähennykset.
 - jos henkilö on saanut vähemmän kuin 75 prosenttia kokonaistuloistaan Virossa, hän voi käyttää verovähennyksistä perusverovapatutusta, ja korotettua perusverovapautusta eläkemaksujen tapauksessa.

Tätä tarkoitusta varten hänen on tehtävä asukkaan veroilmotus.


29.02.16


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

13

Jun

Henkilöstövirkailija ei lomaile kesällä, eli millaisen työmäärän 1....

19

May

YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS - TARVITSEEKO SE UUDISTAMISTA?

Take contact

Email again:
Services