Accounting and consulting since 1989

Vuoden 2016 verokannat ja verottoman tulon määrä

  • Tulovero yksityishenkilöille on 20%.
  • Verovapaan tulon raja on vuodessa 2040 euroa, kuukaudessa 170 euroa.
  • Eläkkeiden kohdalla lisäverovapaa osuus on 225 euroa kuukaudessa.
  • Mikäli kyseessä on ammatista johtuva onnettomuus tai sairaus niin lisäosuus verovapaasti on 64 euroa kuukaudessa (myönnetään hakemuksen perusteella). Sosiaalivero (työnantaja maksaa) on 33% bruttopalkasta.
  • Minimikuukausitaso, josta sosiaalivero lasketaan on 390 euroa. Siten minimi sosiaaliveron määrä on 128.70 euroa kuukaudessa.
  • Työttömyysvakuutusmaksu on 1.6% työntekijälle ja 0.8% työnantajalle. Nämä lasketaan bruttokuukausipalkasta.
  • Rahastoitu eläkeosuus on joko 2% tai 3% bruttopalkasta.
  • Verovapaan ulkomaanpäivärahan raja on 50 euroa ensimmäisen 15 ulkomaanpäivän osalta. Kuitenkin enintään 15 päivää kalenterikuukaudessa. Sen jälkeen voidaan maksaa 32 euroa jokaiselta seuraavalta päivältä.
  • Raja-arvon ylittävältä osalta maksetut päivärahat määritellään palkaksi ja verotetaan tuloverona.

05.11.15


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Aug

MIKSI KIRJANPITÄJÄ KYSYY SITÄ - KIRJANPITÄJÄT JA RAHANPESUN...

13

Jun

Henkilöstövirkailija ei lomaile kesällä, eli millaisen työmäärän 1....

Take contact

Email again:
Services