Accounting and consulting since 1989

Vuoden 2016 verokannat ja verottoman tulon määrä

  • Tulovero yksityishenkilöille on 20%.
  • Verovapaan tulon raja on vuodessa 2040 euroa, kuukaudessa 170 euroa.
  • Eläkkeiden kohdalla lisäverovapaa osuus on 225 euroa kuukaudessa.
  • Mikäli kyseessä on ammatista johtuva onnettomuus tai sairaus niin lisäosuus verovapaasti on 64 euroa kuukaudessa (myönnetään hakemuksen perusteella). Sosiaalivero (työnantaja maksaa) on 33% bruttopalkasta.
  • Minimikuukausitaso, josta sosiaalivero lasketaan on 390 euroa. Siten minimi sosiaaliveron määrä on 128.70 euroa kuukaudessa.
  • Työttömyysvakuutusmaksu on 1.6% työntekijälle ja 0.8% työnantajalle. Nämä lasketaan bruttokuukausipalkasta.
  • Rahastoitu eläkeosuus on joko 2% tai 3% bruttopalkasta.
  • Verovapaan ulkomaanpäivärahan raja on 50 euroa ensimmäisen 15 ulkomaanpäivän osalta. Kuitenkin enintään 15 päivää kalenterikuukaudessa. Sen jälkeen voidaan maksaa 32 euroa jokaiselta seuraavalta päivältä.
  • Raja-arvon ylittävältä osalta maksetut päivärahat määritellään palkaksi ja verotetaan tuloverona.

05.11.15


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

27

Sep

Muutokset työympäristön riskianalyysin esityksessä

11

Aug

Changes in the management team of Leinonen Estonia...

Take contact

Email again:
Services