Accounting and consulting since 1989

Yritystoiminnan lopettaminen helpottui

Tämä vapaaehtoinen vaihtoehto sopii tilanteisiin, joissa aktiivisen toiminnan lopettaneen mutta velattoman osakeyhtiön omistaa vain yksi luonnollinen henkilö. Tämän menetelmän käytön ehtona on, että kyseinen yhtiö ei ole asetettu konkurssiin ja sen omistaja ei ole maksukyvytön. Yhtiön varat ja velat siirtyvät luonnolliselle henkilölle ns. yleisseuraantona - kaikki yhtiön oikeudet ja velvoitteet menevät luonnolliselle henkilölle. Tämän vaihtoehdon keskeisenä etuna tavanomaiseen likvidointimenetelmään nähden on sen nopeus – kun perinteinen likvidointimenetelmä vie keskimäärin 6-8 kk, onnistuu yritystoiminnan lopettaminen varoja yhdistämällä 1-2 kuukaudessa. Yrittäjän on kuitenkin muistettava, että varojen yhdistämisen jälkeen hän vastaa henkilökohtaisesti kaikista yhtiön velvoitteista.

Miten yhtiön toiminnan lopettaminen varoja yhdistämällä tapahtuu?

Yhtiön hallitus lähettää velkojille kirjallisen ilmoituksen varojen yhdistämisestä ja toimittaa ilmoituksen asiasta julkaistavaksi viralliseen lehteen (Ametlikud Teadaanded). Velkojilla on kuukauden aikana ilmoituksesta oikeus vaatia takuita saatavilleen. Mikäli yhtiö on ollut aviopuolisoiden yhteisomistuksessa tai yhtiön osakkeet ovat panttina, vaaditaan varojen yhdistämiseksi lisäksi lupa vastaavasti joko aviopuolisolta tai pantin haltijalta. Luvan pitää olla notaarin vahvistama.
Kuukauden kuluttua ilmoituksesta voidaan allekirjoittaa hakemus ja lähettää se virolaiseen kaupparekisteriin (Äriregister). Varojen yhdistämisen seurauksena poistetaan yhtiö kaupparekisteristä.
Jos haluatte purkaa osakeyhtiön joko perinteisellä likvidointimenetelmällä tai varoja yhdistämällä, ottakaa tarjouksen saamiseksi yhteyttä neuvontayksikköömme contact@leinonen.ee.

26.05.15


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Aug

MIKSI KIRJANPITÄJÄ KYSYY SITÄ - KIRJANPITÄJÄT JA RAHANPESUN...

13

Jun

Henkilöstövirkailija ei lomaile kesällä, eli millaisen työmäärän 1....

Take contact

Email again:
Services