5 olulist aspekti, mida arvestada ettevõtte haarde laiendamisel

Üle 25 aasta pikkune kogemus on toonud meile sadu kliente, kes soovivad laiendada oma äritegevust välismaale. Olla oma turul hea või ehk isegi parim on üks asi, ent äritegevuse laiendamine välismaale toob ettevõtjatele kaasa hulga tegureid, mida hinnata, sealhulgas turusuundumused ja -analüüs, poliitilised ja majanduslikud aspektid, ettevõtte loomine, õiguslikud tõkked, ülevaade konkurentidest, töötajate palkamine ja muu sarnane.

Nüüd, mil Leinonen Groupil on 14 kontorit 12 riigis ja ettevõtte saab tugineda usaldusväärsele rahvusvahelisele raamatupidajatest, õigusnõustajatest, palganõustajatest ja teistest ekspertidest koosnevale võrgustikule, saame aidata neid, kes on sarnases olukorras ja soovivad oma äritegevuse välismaale viia.

Seetõttu oleme kirja pannud viis olulist aspekti, mida enne globaalsele turule minekut arvesse võtta ja mida tuleb silmas pidada, kui hinnata uuele turule siseneva ettevõtte eeliseid ja riske.

1. Turuanalüüs ja tugevad ärilised argumendid

Kuigi sihtriigi või -piirkonna turuanalüüs tundub iseenesestmõistetav, unustavad paljud ettevõtted selle olulisuse või ei tee seda väga põhjalikult. Üsna sageli märkame, et ettevõtted, kes soovivad laiendada oma haaret ja alustavad naaberriikidest, usuvad, et nad tunnevad kohalikku turgu piisavalt hästi ilma üksikasjalike uuringuteta. Kui aga süveneda kultuuriliste erinevuste, tarbijakäitumise, turusuundumuste, keelebarjääride, konkurentsi, maksustamise, õiguslike aspektide või tööhõivealaste eeskirjade üksikasjadesse, võib ette tulla üllatusi, kui erinevad võivad olla meie naabrid.

Oma kogemusele tuginedes soovitame teha kodutöö väga põhjalikult, koostada turuanalüüs ja leida tugevad ärilised argumendid enne üleilmastumist, sest mida paremini ette valmistatud olete, seda suuremad on teie eduvõimalused. Ilma põhjaliku äriplaanita võib teie ettevõte kaotada ühe hetkega sadu tuhandeid ja kahjustada samal ajal oma kaubamärki.

2. Ettevõtte nõuetekohane asutamine

Ettevõtte asutamisel välismaal on väga oluline, et ettevõtte vorm ja registreerimine oleks kohalike õigusaktidega kooskõlas. Asutajate arv, kapitalinõue, vastutuse ja otsustusõiguse jagunemine, rahastamine ja maksustamine on üksnes mõned tegurid, mis mõjutavad juriidilise isiku valimist. Seepärast veenduge, et valitud ettevõtlusvorm on teie jaoks rahaliselt kõige kasumlikum.

Kuna iga turg on erinev, soovitame tungivalt konsulteerida kohalike ametiasutuste või teenusepakkujatega, enne kui teete lõpliku otsuse ettevõtte asutamise kohta, sest registreerimisprotsessid on turul väga erinevad, sõltuvalt sellest, kui palju aega ja ressursse on vaja.

Kui plaanite laieneda Eestisse, Lätti, Leetu, Valgevenesse, Bulgaariasse, Soome, Ungarisse, Poola, Venemaale, Rootsi või Ukrainasse, võite alati konsulteerida Leinoneniga ning kasutada meie parimaid kohalikelt turgudelt saadud teadmisi ja kogemusi.

3. Kohalike õigusaktide mõistmine

Erinevatel turgudel on erinevad eeskirjad seoses maksude ja kohalike seadustega. Rahvusvaheliste ettevõtete maksustamine muutub sagedasti ja seda on mõnevõrra keeruline mõista.

Kuna õigusnormid mõjutavad kõike alates ettevõtte asutamisest kuni töötajate palkamiseni, on parem vähendada riske ja uurida konkreetseid õigusakte pigem enne kui pärast.

Kaaluge hoolikalt, kuidas käsitletakse teie koduriigis rahvusvaheliselt teenitud tulu, sest see võib oluliselt mõjutada kasumit. Mida varajasemas etapis eeskirjad teie otsust mõjutavad, seda parem on teie ettevõttele, sest need võivad avaldada mõju teie turule sisenemise valikule.

3. Töötajate palkamine ülemaailmselt

Kas teil on kavas avada kohalik kontor või lihtsalt kasutada kaugtöötajaid erinevatel turgudel? Kas eelistate tööjõuna välismaalasi või keskendute kohalikele talentidele? Sõltumata teie otsustest tuleb teil olla teadlik kohalikest tööhõiveseadusest ja sellest, kuidas teie personaliplaanid peavad vastama kohalikele nõuetele.

Paljudel turgudel loovad tööalased õigusaktid töötingimuste üldraamistiku, ent tööandjate ja töötajate ametiühingud sõlmivad kollektiivlepinguid, mis on seadusest konkreetsemad. Mõned neist kollektiivlepingutest on üldiselt siduvad. See tähendab, et ka mitteliitunud tööandjad, kes ei kuulu tööandjate organisatsiooni, on kohustatud kohaldama sektori kollektiivlepingu tingimusi. Kui töölepingu tingimused ei ole kooskõlas siduva kollektiivlepinguga, ei ole need ka õiguslikult kehtivad. Näiteks Soomes on üle 100 siduva kollektiivlepingu, mida tuleb arvesse võtta.

Raha on tundlik teema ja töötajate palgaarvestus peaks alati toimuma ülima ettevaatlikkuse, usalduse ja täpsusega. Kui kasutate palgaarvestuseks partnerit, nagu paljud ettevõtted seda teevad, veenduge, et ta pakub riigisiseselt nõuetelevastavust ja, mis kõige tähtsam, suhtleb ka kohalikus keeles.

3. Ettevõttesisesed või sisseostetavad teenused

Paljude ettevõtete jaoks aitab raamatupidamise ja palgaarvestuse teenuste sisseostmine lihtsustada ettevõtte tegevust, kasutades samal ajal finants- ja õigusspetsialiste, optimeerides kulusid ja suurendades tõhusust.

COVID-19 kriis on toonud kaasa keerulise ja katsumusterohke ärikeskkonna ning üha enam ettevõtteid kaalub teenuste sisseostmise võimalust, sest nad soovivad kulusid kokku hoida ja keskenduda oma põhitegevusele. Kuid võib olla ka muid põhjusi, miks ettevõtted ostavad sisse selliseid teenuseid nagu raamatupidamine. Sidusrühmad/investorid võivad nõuda sõltumatut poolt, nad võivad soovida kulusid kokku hoida või nad võivad lihtsalt tahta parimat kohalikku ekspertiisi.

Kokkuvõttes võib teie ettevõtte globaalne laienemine olla keeruline ja need on üksnes viis tegurit, mida me sageli märkame ja millele pööratakse liiga vähe tähelepanu, kuid loomulikult on veel palju muid tegureid, mida arvesse võtta. Oluline on teha korralik kodutöö, valmistada ette strateegiline äriplaan ja kui teil puuduvad kohalikud teadmised, ärge kartke toetuda usaldusväärsele rahvusvahelisele partnerile, kes suudab pakkuda kohalikke teadmisi teie vajaduste täitmiseks igas riigis.

Lisateavet Leinonen Groupi teenuste kohta ja sellega seoses, kuidas saame aidata teie ettevõttel välismaale laieneda, leiate meie veebilehelt.

Viimased postitused

4 päeva tagasi

KAS TEIE ÄRIÜHINGU MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMISE NÕUDED ON TÄIDETUD?

Vastavalt Eestis kehtivale seadusandlusele on majandusaasta aruande esitamine kohustuslik kõigile Eesti raamatupidamiskohustuslastele ning aruanne peab olema vastav seaduses sätestatud vormingule. Majandusaasta pikkuseks on 12 kuud…

Jätka lugemist
detsember 6, 2023

Töötaja puhkeaeg – tähtis info tööandjale 

02.03.2023.a. tegi Euroopa Kohus otsuse kohtuasjas C‑477/21, millel on mõju eelkõige Eesti tööandjatele, kelle töötajad töötavad graafiku alusel. Seda seetõttu, et Euroopa Kohtu otsuse kohaselt…

Jätka lugemist
november 14, 2023

Käibemaksuseaduse muudatused alates 01.01.2024: mida ettevõtjad peaksid teadma? 

Eesti käibemaksuseaduse muudatused on juba ammu olnud ettevõtjate jaoks tähelepanu keskpunktis. Alates 1. jaanuarist 2024 jõustuvad uued eeskirjad, mille eesmärk on kohandada käibemaksumenetlusi vastavalt muutuvatele…

Jätka lugemist