Alaealistega töölepingu sõlmimise tingimused muutuvad

Nii senini kehtiva kui muudetud seaduse kohaselt on alaealisega töölepingu sõlmimiseks vajalik lapsevanema nõusolek ja 7-14 aastaste töötamiseks tööinspektori nõusolek. Muudatuse järgi eeldatakse, et tööinspektor on nõusoleku 7-14 aastane töötaja töötamiseks andnud, peale 10 päeva tema töötajana registreerimise möödumist. Vajadusel teeb tööinspektor nõusoleku andmisest keeldumise otsuse. Muudatuse kohaselt on tööandjal kohustus registreerida alaealine töötaja töötamise registris 10 päeva enne tööleasumist.

Samuti tehakse mitmeid muudatusi alaealiste tööaja osas. Esimene neist puudutab 7-14-aastaseid või vanemaid koolikohustuslikke töötajaid, kelle täistööaja piiriks õppeveerandi kestel võib olla pärast seadusemuudatust maksimaalselt 2 tundi päevas ja 12 tundi nädalas. Muudatustega antakse avaramad võimalused töötamiseks koolivaheaegadel. St 7-12 aastased lapsed võivad töötada koolivaheajal 3 tundi päevas ja 15 tundi nädalas seitsmepäevase ajavahemiku jooksul. 13-14 aastased ja vanemad koolikohustuslikud lapsed võivad töötada koolivaheajal 7 tundi päevas ja 35 tundi nädalas seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.

Kehtiva seaduse järgi ei tohi ükski alaealine töötada vahemikus 20.00 kuni 6.00 tööd teha. Muudatuste järgi reguleeritakse, et koolikohustuslik töötaja ei tohi nimetatud vahemikul jätkuvalt tööd teha, kuid erandiks on, et edaspidi võivad 15-17 aastased töötajad, kes ei ole koolikohustuslikud, töötada ka vahemikus 20.00 kuni 22.00ni.

Kokkuvõtvalt on seadusemuudatuse eesmärgiks tagada alla 14-aastaste tervise kaitse ja laiendada võimalusi alaealistel koolivaheaegadel rohkem töötamiseks.

Viimased postitused

3 päeva tagasi

Töötaja puhkeaeg – tähtis info tööandjale 

02.03.2023.a. tegi Euroopa Kohus otsuse kohtuasjas C‑477/21, millel on mõju eelkõige Eesti tööandjatele, kelle töötajad töötavad graafiku alusel. Seda seetõttu, et Euroopa Kohtu otsuse kohaselt…

Jätka lugemist
november 14, 2023

Käibemaksuseaduse muudatused alates 01.01.2024: mida ettevõtjad peaksid teadma? 

Eesti käibemaksuseaduse muudatused on juba ammu olnud ettevõtjate jaoks tähelepanu keskpunktis. Alates 1. jaanuarist 2024 jõustuvad uued eeskirjad, mille eesmärk on kohandada käibemaksumenetlusi vastavalt muutuvatele…

Jätka lugemist
november 13, 2023

Raamatupidamine – tähtis lüli kaubanduses 

Kaubandus on Eestis oluline majandusharu, mis hõlmab erinevaid tegevusvaldkondi, sealhulgas jaemüüki, hulgimüüki, eksporti, importi ning e-kaubandust. Eesti asukoht Läänemere piirkonnas ning selle liikmelisus Euroopa Liidus…

Jätka lugemist