BALTI MAKSUMÄÄRAD 1. JAANUARIST 2022

 

Eesti 

Läti 

Leedu 

Ettevõtte tulumaksu (ETM) määr  

ETM-iga maksustatakse järgmist:

kasumi jaotamised (kasumi jaotamisega samaväärne).

ETM-i määr on 20%, mis on 20/80 maskustatavast netomaksest.

Regulaarselt väljamakstavatele dividendidele kehtib vähendatud määr 14% (14/86 netodividendidest).

ETM-iga maksustatakse järgmist:

kasumi jaotamised (kasumi jaotamisega samaväärne).

ETM-i määr on 20%, mis on 20/80 maskustatavast netomaksest.

ETM arvutatakse järgmiselt: Kogutulu – mittemaksustatav tulu – lubatud mahaarvamised – piiratud mahaarvamised = maksustatav kasum.

 Tavaline ETM-i määr on 15%. 20% ETM-i määra kohaldatakse krediidiasutustele.

Teatavatel tingimustel võidakse kohaldada 0% ja 5% määrasid.

Kinnipeetava maksu määrad 

Dividendid 

20% või 14%1 

0% või 20%/10%, vähendatud maksumäärasid võidakse kohaldada vastavalt DTT-le

0% või 15%, vähendatud maksumäärasid võidakse kohaldada vastavalt topeltmaksustamise lepingule (DTT)

Intress  

20% residentidele või ei kohaldata mitteresidentidele

0% või 20%/10%, vähendatud maksumäärasid võidakse kohaldada vastavalt DTT-le

0% või 10%

Kasutustasud 

20% residentidele, 10% mitteresidentidele või ei kohaldata, kui kehtib erand

Ei kohaldata

0% või 10%

Juhtimis-/ 

nõustamistasud

 

20%, võidakse kohaldada vabastust vastavalt DTT-le

20%, võidakse kohaldada vabastust vastavalt DTT-le

Ei kohaldata

Kinnisvara võõrandamine 

20%

3%

15%

Kinnisvaratulu rentimine/üürimine 

20%

5%

15%

Teenustasud, mida makstakse koostööst keelduvatest maksujurisdiktsioonidest mitteresidentidele 

20%

 20%

Leedu ettevõtte poolt sihtterritooriumil registreeritud või muul viisil korraldatud välisettevõtetele teenuste eest tehtud makseid loetakse mahaarvamisteks mittelubatavateks, kui maksev Leedu ettevõte ei esita kohalikule maksuhaldurile tõendeid selle kohta, et:

1) sellised maksed on seotud maksva ja vastuvõtva üksuse tavapärase tegevusega;


2) vastuvõttev välisriigi üksus kontrollib selliste tavapäraste tegevuste tegemiseks vajalikke vahendeid;


3) makse ja majanduslikult otstarbeka toimingu vahel on seos.

Palgamaksud  

Minimaalne kuupalk 

654 eurot

500 eurot

730 eurot

PIT-määrad  

 • 20%
 • igakuine põhivabastus- 500 eurot2.  

 

 •  aastatulu määr kuni 20 004 eurot   20% määr;
 • 20 004 eurot ületav aastatulu         23% määr
 • 78 100 eurot ületav aastatulu        31% määr 
 • haigushüvitisele kehtib 15% määr;
 • aastatulule kehtib 20% määr;
 • aastatulule kehtib 32% määr.

Sotsiaalkindlustusmaksed  

 

 

 

Töötajate määr 

 • 1,6% töötuskindlustusmakse;
 • 2% kogumispensioni sissemakse (kui isik on liitunud II sambaga.
 • 10,50%

Töötaja sotsiaalkindlustusmaksed – 19,5%, Töötaja osalemine pensioniskeemis (vabatahtlik):

2,4-3%.

Tööandja määr: 

 • 33% sotsiaalmaks (sotsiaalmaksukohustuse miinimummäär kuus on 584 eurot, see tähendab, et tööandja jaoks on sotsiaalmaksu miinimumkohustus 192,72 eurot kuus);
 • 0,8% töötuskindlustusmakse.
 • 23,59%
 • 1,61–3,75%

Solidaarsusmaks  

Ei kohaldata

78 100 eurot ületavalt aastatulult    25%

Ei kohaldata

Käibemaks 

Käibemaksumäärad  

20%, 9% ja 0%

21%, 12% ja 5%

21%, 9% 5% ja 0%. Põllumeeste hüvitismäär on 6%.

Käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäärad 

40 000 eurot

40 000 eurot

45 000 eurot

EL-i aastane kaugmüügi künnis 

10 000 eurot müügiks kogu EL-is  

 

 

Intrastati aruandlus  

Saabumised 

400 000 eurot

280 000 eurot

280 000 eurot

Lähetamised 

200 000 eurot

150 000 eurot

200 000 eurot

 

1. Regulaarselt makstavatele dividendidele kehtib diskontomäär 14/86. Pange tähele: kui väljamakse tehakse eraisikule, siis makstakse dividendidelt 7% tulumaksu.

Kinnipeetav tulumaks võib olla mitteresidendist aktsionäri puhul 5% või 0% (olenevalt maksukokkuleppest).

2. Aastane põhivabastus on kuni 6000 eurot (500 eurot kuus). Kui inimese aastatulu on kuni 14 400 eurot, saab ta vabastust täies mahus kasutada. Kui aastasissetulek jääb vahemikku 14 400–25 200 eurot, vähendatakse maksuvabastuse põhisummat järgmise valemi alusel: 6000 – 6000 / 10 800 × (tulu summa – 14 400).

 

 

 

 

Tallinn, Eesti

Leinonen OÜ

Põhja pst. 25

10415

+ 372 6117 700

contact@leinonen.ee

 

 

Riia, Läti

Leinonen SIA

Vilandes iela 3           LV-1010

+ 371 6732 3901

contact@leinonen.lv

 

 

Vilnius, Leedu

Leinonen UAB

Vilnius, V. Gerulaičio 10-101, 08200

+ 370 5237 5040

contact@leinonen.lt

 

 

Recent Posts

jaanuar 11, 2023

ETTEVÕTLUS EESTIS

ETTEVÕTTE ASUTAMINE Enne äritegevuse alustamist Eestis, tuleb valida, milline juriidiline isik luua. Eesti Äriseadustik reguleerib riigisisest ettevõtte asutamist. Äriseadustiku kohaselt on juriidiliste isikute liike viis.…

Continue reading
detsember 22, 2022

FÜÜSILISE ISIKU TULUMAKSUVABA TULU SUURUSE MUUTUS ALATES 01.01.2023.

2018-2022. aastatel kehtis füüsilistele isikutele maksuvaba tulu põhimõte ühetaoliselt – kalendriaastas kuni 6000 eurot ja ühes kalendrikuus kuni 500 eurot. Alates 2023. aasta 1. jaanuarist…

Continue reading
november 24, 2022

LEINONEN OÜ NÕUSTAJATE HINNANGUL ON KOONDAMISED JA ÜHA KEERUKAMAD TÖÖSUHTED TOONUD VÄLJA TÜÜPVEAD, MIDA SAAB VÄLTIDA

Leinonen OÜ maksu- ja õigusnõustamise osakonna juht Enid Songisepp ja tegevjuht Pille Reiljan.Foto: Fotosioon Fotostuudio Artikkel ilmus Äripäevas 23.11.2022 Sel sügisel on võrreldes eelmise aastaga suurenenud koondamiste…

Continue reading