Dividendi madaldatud maksumäär- 14%

Kui Eesti äriühing on 2018. aastal jaotanud oma kasumit dividendideks, siis rakendub 2019. aastal väljamakstavatele dividendidele 14%line (14/86 dividendide netosummast) soodusmaksumäär. Soodusmäär rakendub ühele kolmandikule 2018. aastal jaotatud kasumist, millelt residendist äriühing on maksnud tulumaksu.


2018. aastal jõustus tulumaksuseaduses (edaspidi: TuMS) § 501, mille kohaselt kalendriaastas jaotatud kasum, mis on eelmise kolme kalendriaasta keskmisest jaotatud ja maksustatud kasumist väiksem või sellega võrdne, maksustatakse 14%ga. Rakendussättega on täpsustatud, et muudatust saab kasutama hakata alates 2019. aastast.

Muudatuse kohaldamise esimestel aastatel (2019, 2020) võetakse üleminekuna keskmise kasumi arvutamisel arvesse vastavalt vaid ühe (2018) ja kahe (2018, 2019) eelmise kalendriaasta tulumaksuga maksustatav dividend. 2021. aastal arvutatakse madalam maksumäära 14/86 väljamakstavale dividendile, mis ei ületa kolme eelneva aasta keskmise maksustatud dividendi ja omakapitali väljamakset.

Madalamat maksumäära saab rakendada vaid juhul, kui kasum jaotatakse juriidilistele isikutele. Kui dividend makstakse välja füüsilisele isikule (sh ka mitteresidendist füüsilisusele isikule), tuleb äriühingul täiendavalt kinni pidada veel 7% tulumaksu. Ehk siis eraisik saab kätte netodividendina väiksema summa kätte kui äriühingust dividendi saajad sama dividendide väljamaksja juures. Kui saajaks on mitteresidendist füüsiline isik, siis riikidevahelised maksulepingud võivad mitteresidendist füüsilise isiku dividendide väljamakse vabastada tulumaksu kinnipidamisest või vähendada kinnipidamise maksumäära 5%ni.

Pane tähele! Ülalkirjeldatud madaldatud maksumäär kohaldub ka mitteresidendist juriidilise isiku Eesti püsivast tegevuskohast regulaarselt väljaviidud kasumile. Seega korrapärasel kasumi väljaviimisel Eestis asuvast püsivast tegevuskohast on tulumaksu summa väiksem kui kasumi kogumisel ja jaotamisel näiteks korraga ühes summas tegevuse lõpus.

Täiendava informatsiooni saamiseks või dividendi jaotamise otsuse vormistamise osas pöördu Leinonen OÜ nõustamisosakonna poole.

Recent Posts

jaanuar 11, 2023

ETTEVÕTLUS EESTIS

ETTEVÕTTE ASUTAMINE Enne äritegevuse alustamist Eestis, tuleb valida, milline juriidiline isik luua. Eesti Äriseadustik reguleerib riigisisest ettevõtte asutamist. Äriseadustiku kohaselt on juriidiliste isikute liike viis.…

Continue reading
detsember 22, 2022

FÜÜSILISE ISIKU TULUMAKSUVABA TULU SUURUSE MUUTUS ALATES 01.01.2023.

2018-2022. aastatel kehtis füüsilistele isikutele maksuvaba tulu põhimõte ühetaoliselt – kalendriaastas kuni 6000 eurot ja ühes kalendrikuus kuni 500 eurot. Alates 2023. aasta 1. jaanuarist…

Continue reading
detsember 22, 2022

FÜÜSILISE ISIKU TULUMAKSUVABA TULU SUURUSE MUUTUS ALATES 01.01.2023

2018-2022. aastatel kehtis füüsilistele isikutele maksuvaba tulu põhimõte ühetaoliselt – kalendriaastas kuni 6000 eurot ja ühes kalendrikuus kuni 500 eurot. Alates 2023. aasta 1. jaanuarist…

Continue reading