FÜÜSILISE ISIKU TULUMAKSUVABA TULU SUURUSE MUUTUS ALATES 01.01.2023.

2018-2022. aastatel kehtis füüsilistele isikutele maksuvaba tulu põhimõte ühetaoliselt – kalendriaastas kuni 6000 eurot ja ühes kalendrikuus kuni 500 eurot.

Alates 2023. aasta 1. jaanuarist on jõustumas muudatus, mille järgi on füüsilise isiku tulumaksuvaba tulu kalendriaastas kuni 7848 eurot ja ühes kalendikuus 654 eurot. Siin tuleb tähele panna, et vanaduspensioniikka jõudnud isiku maksuvaba tulu suurus on erinev. Ehk nendele isikutele, kes jõuavad 2023.a vanaduspensioniikka on maksuvaba tulu aastas 8448 eurot ja ühes kuus 704 eurot.

Selline füüsilise isiku tulumaksuvaba tulu suuruse muudatus hakkab kehtima alates 01.01.2023. isikule tehtavatele väljamaksetele. Oluline on teada, et 2022. aasta detsembri töötasu, mis makstakse välja töötajale 2023. aasta jaanuaris, tuleb juba arvestada uue tulumaksuvaba tulu muudatuse järgi. Juhul kui töötaja soovib teha muudatusi enda tulumaksuvaba tulu arvestamises tööandja poolt, siis peab ta tegema sellekohase sooviavalduse tööandjale.

Maksuvaba tulu suuruse muudatus tuleb võtta arvesse ka 2023.a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamisel.

Viimased postitused

juuni 10, 2024

KAS TEIE ÄRIÜHINGU MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMISE NÕUDED ON TÄIDETUD?

Vastavalt Eestis kehtivale seadusandlusele on majandusaasta aruande esitamine kohustuslik kõigile Eesti raamatupidamiskohustuslastele ning aruanne peab olema vastav seaduses sätestatud vormingule. Majandusaasta pikkuseks on 12 kuud…

Jätka lugemist
detsember 6, 2023

Töötaja puhkeaeg – tähtis info tööandjale 

02.03.2023.a. tegi Euroopa Kohus otsuse kohtuasjas C‑477/21, millel on mõju eelkõige Eesti tööandjatele, kelle töötajad töötavad graafiku alusel. Seda seetõttu, et Euroopa Kohtu otsuse kohaselt…

Jätka lugemist
november 14, 2023

Käibemaksuseaduse muudatused alates 01.01.2024: mida ettevõtjad peaksid teadma? 

Eesti käibemaksuseaduse muudatused on juba ammu olnud ettevõtjate jaoks tähelepanu keskpunktis. Alates 1. jaanuarist 2024 jõustuvad uued eeskirjad, mille eesmärk on kohandada käibemaksumenetlusi vastavalt muutuvatele…

Jätka lugemist