Käibemaksuseaduses muudetakse alates 1. oktoobrist 2018 kinnisasja maksustamise reegleid

Muutub kaks olulist asja.

Kehtiva KMS alusel on kinnisasja või selle osa võõrandamine maksuvaba käive, välja arvatud kui on tegemist hoonestamata krundiga. Käibemaksuga maksustamine on seotud krundi mõistega planeerimisseaduse tähenduses. Euroopa Liidu käibemaksudirektiivi kohaselt tuleb aga igasugune ehitamiseks ettenähtud maa käibemaksuga maksustada. Alates 1.10.2018 viiakse KMS käibemaksudirektiiviga kookõlla ja krundi mõiste asendatakse ehitusmaa mõistega. Ehitusmaa mõiste on tunduvalt laiem kui krundi mõiste, mille tõttu muutub käibemaksubaas palju laiemaks, kui ta seni oli.

Teine oluline muudatus puudutab samuti kinnisasjade käibemaksuga maksustamist. Kuna 1. maini 2004 kehtinud KMS-i järgi oli ka uue ehitise ja krundi võõrandamine maksuvaba käive, kehtiva KMS-i järgi aga maksustatav 20%-lise maksumääraga, siis on KMS-is kehtestatud üleminekusäte KMS-i § 46 lõikes 3. Üleminekusätte kohaselt ei maksustata 20%-lise käibemaksumääraga enne esmast kasutuselevõttu sellise ehitise võõrandamist, mille ehitamist alustati enne 1. maid 2004. Ehitamise alustamiseks loetakse kas ehitusloa olemasolu või reaalset ehitamise alustamist, mida maksumaksja peab tõendama (nt kuludokumentidega). Riigikogus seadusemuudatuse teisel lugemisel tehti ettepanek KMS § 46 lg 3 toodud üleminekusäte kaotada. Muudatusettepaneku sõnastuse kohaselt on see üleminekusäte oma eesmärgi tänaseks täitnud. Seega alates 1. oktoobrist 2018 üleminekusätet enam ei ole. Kõik ehitamiseks ettenähtud maatükid tuleb edaspidi maksustada 20% käibemaksuga, hoolimata nende soetamise ajast.

Recent Posts

jaanuar 11, 2023

ETTEVÕTLUS EESTIS

ETTEVÕTTE ASUTAMINE Enne äritegevuse alustamist Eestis, tuleb valida, milline juriidiline isik luua. Eesti Äriseadustik reguleerib riigisisest ettevõtte asutamist. Äriseadustiku kohaselt on juriidiliste isikute liike viis.…

Continue reading
detsember 22, 2022

FÜÜSILISE ISIKU TULUMAKSUVABA TULU SUURUSE MUUTUS ALATES 01.01.2023.

2018-2022. aastatel kehtis füüsilistele isikutele maksuvaba tulu põhimõte ühetaoliselt – kalendriaastas kuni 6000 eurot ja ühes kalendrikuus kuni 500 eurot. Alates 2023. aasta 1. jaanuarist…

Continue reading
november 24, 2022

LEINONEN OÜ NÕUSTAJATE HINNANGUL ON KOONDAMISED JA ÜHA KEERUKAMAD TÖÖSUHTED TOONUD VÄLJA TÜÜPVEAD, MIDA SAAB VÄLTIDA

Leinonen OÜ maksu- ja õigusnõustamise osakonna juht Enid Songisepp ja tegevjuht Pille Reiljan.Foto: Fotosioon Fotostuudio Artikkel ilmus Äripäevas 23.11.2022 Sel sügisel on võrreldes eelmise aastaga suurenenud koondamiste…

Continue reading