Maksumäärad Eestis 2021

Allolev tabel annab kiire ülevaade 2021 kehtivatest maksumääradest ja registreerimise piirmääradest.

 

Ettevõtte tulumaks

Maksumäär

N/A

Puudub ettevõtte tulumaks, st jaotamata kasum on tulumaksust vabastatud

20% ehk 20/80 netosummast

Kasum kuulub maksustamisele kasumi jaotamisel, nt dividendide jaotamisel. Lisaks tuleb tulumaksuga maksustada erisoodustused, vastuvõtukulud, kingitused, annetused, ettevõtlusega mitteseotud kulud, siirdehind.

Lisaks sellele on maksustatud tulumaksuga ettevõtte kapitali vähendamine, aktsiate või osade tagasiostmine ja likvideerimisjaotise väljamaksmine osas, mis ületab äriühingu omakapitali tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid.

14% ehk 14/86 netosummast

Regulaarselt väljamakstavatele dividendidele rakendub soodusmäär 14/86. NB! Kui väljamakse saaja on eraisik, siis rakendub dividendidelt 7%line kinnipeetav tulumaks.

Mitteresidendist osaniku korral võib kinnipeetav tulumaks olla 5% või 0% (sõltub maksulepingust)

 

Erisoodustus

Mitterahalised hüved töötajatele kuuluvad maksustamisele tulumaksu (20/80) ja sotsiaalmaksuga (33%). Erireeglid arvestuseks nt sõiduautode kasutamisel.

Erisoodustuse osas eksisteerib ka erandeid.

 

Vastuvõtukulud

20/80, kui ületab maksuvaba piirmäära, milleks on 32 eurot kuus + 2% maksumaksja samal kalendrikuul tehtud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast.

 

Annetused

Kuuluvad maksustamisele 20/80, va tulumaksusoodustusega ühingule saab teha maksuvabalt annetusi kuni 3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal tehtud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast või 10% viimase majandusaasta kasumist. Kasutada saab ainult ühte piirmäära.

Kingitused

Reklaamkingituse maksuvaba piirmäär on 10 eurot käibemaksuta.

Ettevõtlusega mitteseotud kulud

20/80

Maksustamise periood

Kalendrikuu- st tulumaks tuleb deklareerida ja tasuda väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10.ndaks kuupäevaks.

Kinnipeetav tulumaks

Kinnipeetava tulumaksumäärad

7%

Eesti äriühingu poolt Eestis tulumaksuga maksustatavalt kasumilt väljamakstud dividend füüsilisele isikule.

10%

 • mitteresidendile makstavalt litsentsitasult;
 • mitteresidendist kunstnikule või sportlasele Eestis toimunud tegevuse eest; makstavalt tasult, samuti kunstniku või sportlase Eestis toimunud tegevuse eest mitteresidendist või füüsilisest isikust kolmandale isikule makstavalt tasult;
 • mitteresidendile Eestis osutatud teenuste eest makstavalt tasult.

20%

 • mitteresidendile või residendist füüsilisele isikule makstavalt tulumaksuga maksustatavalt töötasult, juhatuse liikme tasult;
 • mitteresidendile või residendist füüsilisele isikule makstavalt tulumaksuga maksustatavalt kindlustushüvitiselt, pensionilt, pensionifondi väljamakselt, stipendiumilt, hasartmänguvõidult, kindlustushüvitiselt, pensionilt, pensionifondi väljamakselt, stipendiumilt, hasartmänguvõidult;
 • mitteresidendist kunstnikule või sportlasele Eestis toimunud tegevuse eest makstavalt tasult, samuti kunstniku või sportlase Eestis toimunud tegevuse eest mitteresidendist või füüsilisest isikust kolmandale isikule makstavalt tasult;
 • mitteresidendile Eestis osutatud teenuste eest makstavalt tasult;
 • madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule Eesti residendile osutatud teenuste eest makstavalt tasult;
 • residendist füüsilisele isikule makstavalt litsentsitasult, intressilt, rendimakselt;
 • Loetelu ei ole lõplik

Maksustamise periood

Kalendrikuu- st kinnipeetav tulumaks tuleb deklareerida ja tasuda väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10.ndaks kuupäevaks.

FÜÜSILISE ISIKU TULUMAKS

Maksumäär

20%

Maksustamise periood

Kalendriaasta. Füüsiline isik esitab tuludeklaratsiooni maksustamisperioodile järgneva aasta 30. aprilliks.

PALGAMAKSUD

Tulumaks

20%    tööandja poolt kinnipeetav tulumaks

Tulumaksuvaba miinimum

Aastane maksuvaba tulu kuni 6000 eurot (500 eurot kuus). Kui isiku aastatulu on kuni 14 400 eurot, saab maksuvabastust kasutada täies ulatuses. Kui aastatulu jääb vahemikku 14 400 kuni 25 200 eurot, väheneb mahaarvatav maksuvaba tulu vastavalt järgmisele valemile: 6000 – 6000 / 10 800 * (tulu summa – 14 400).

Sotsiaalkindlustus-

maksed

 

Tööandja kohustus brutopalgalt maksta

 

Töötaja palgast kinnipeetav

·         33%    Sotsiaalmaks (minimaalne sotsiaalmaksu tasumise kuumäär on 584 EUR, ehk 192,72 EUR)20% for social security and 13% for health insurance

·         0,8%  töötuskindlustusmakse

·         1,6%    töötuskindlustusmakse

·         2%      kogumispension (kui isik on liitunud II pensionisambaga või töötaja sündinud alates 1983. aastast 20% for social security and 13% for health insurance kui

KÄIBEMAKS

Maksumäär

20% Standardmäär

9%

0%

Maksustamise periood

Kalendrikuu. käibedeklaratsioon esitatakse maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks.

Registreerimise piirmäärad

 • Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustuse piirmäär 40 000 EUR;
 • Piiratud käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustus teenuste soetamisel välisriigi ettevõtjalt- alates teenuse saamisest, rohkem infot piiratud käibemaksukohustuse tekkimisest link  
 • Piiratud käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustus kaupade ühendusesisesel soetamisel summas üle 10 000 EUR aastas;
 • Kauba kaugmüügi piirmäär- 35 000 EUR;
 • Mittemaksukohustuslastele digiteenuste osutamise piirmäär 10 000 EUR;
 • Alates 01.07.2021 on kauba ja digiteenuste kaugmüügi piirmäär kokku 10 000 EUR;
 • Alates 01.07.2021 on teatud juhtudel (mittemaksukohustuslatele kauba kaugmüük, digiteenused ja teenused, mille käibe tekkimise koht on teine liikmesriik) võimalik asendada registreerimiskohustust OSS-erikorra rakendamisega (vt põhjalikumalt Leinoneni artikkel: 2021. aasta käibemaksumuudatused: kuidas muutub piiriülene kauplemine, lootusetu nõude lootusetu ootus jm)

 Küsimuste korral palun pöörduda Leinoneni maksunõustamise üksuse poole.

Recent Posts

jaanuar 11, 2023

ETTEVÕTLUS EESTIS

ETTEVÕTTE ASUTAMINE Enne äritegevuse alustamist Eestis, tuleb valida, milline juriidiline isik luua. Eesti Äriseadustik reguleerib riigisisest ettevõtte asutamist. Äriseadustiku kohaselt on juriidiliste isikute liike viis.…

Continue reading
detsember 22, 2022

FÜÜSILISE ISIKU TULUMAKSUVABA TULU SUURUSE MUUTUS ALATES 01.01.2023.

2018-2022. aastatel kehtis füüsilistele isikutele maksuvaba tulu põhimõte ühetaoliselt – kalendriaastas kuni 6000 eurot ja ühes kalendrikuus kuni 500 eurot. Alates 2023. aasta 1. jaanuarist…

Continue reading
november 24, 2022

LEINONEN OÜ NÕUSTAJATE HINNANGUL ON KOONDAMISED JA ÜHA KEERUKAMAD TÖÖSUHTED TOONUD VÄLJA TÜÜPVEAD, MIDA SAAB VÄLTIDA

Leinonen OÜ maksu- ja õigusnõustamise osakonna juht Enid Songisepp ja tegevjuht Pille Reiljan.Foto: Fotosioon Fotostuudio Artikkel ilmus Äripäevas 23.11.2022 Sel sügisel on võrreldes eelmise aastaga suurenenud koondamiste…

Continue reading