UUDISED

mai 19, 2015

E-residentsuse kasutuselevõtt Eestis alates 01.12.2014

1. detsembril 2014 jõustunud Isikut tõendavate dokumentide seaduse kohaselt võib isikule, kes ei ole Eesti kodanik ega Eesti välismaalasest elanik, anda digi-ID. Digitaalset isiku tõendamist…

Continue reading
mai 19, 2015

Äriühingu lõpetamine muutus lihtsamaks

Tegemist on vabatahtliku likvideerimismenetluse alternatiiviga, mis on lihtsam võimalus juhul, kui osaühingul või aktsiaseltsil on füüsilisest isikust ainuosanik või ainuaktsionär või sellise struktuurini jõutakse enne…

Continue reading
mai 19, 2015

Läheneb aastaaruande esitamise tähtaeg

Aastaaruanne esitatakse läbi Ettevõtjaportaali e-keskkonna Äriregistrile. Aastaaruande esitamiseks peab juhatuse liige andma õigused aastaaruande sisestajale, kes seejärel täidab vajalikud ettevalmistatud vormid. Kui aastaaruanne allkirjastatakse digitaalselt,…

Continue reading
veebruar 4, 2015

Rahapesu ja terrorismi tõkestamine – kellele ja miks?

Oma olemuselt ongi rahapesu kuritegelikul teel saadud rahaliste vahendite omamine, kasutamine ja varjamine ning ebaseadusliku sularaha suunamine ringlusesse. Rahapesu ja selles osalemine on kuritegu. Rahapesu…

Continue reading

Get in Touch

    +372 61 17 700