Töötamise registri andmete hulk kasvab – kas suureneb ka halduskoormus ettevõttele?

Töötamise registri (TÖR) andmete täpne koosseis sätestatakse edaspidi määrusega. Lisaks plaanitakse muudatuste kohaselt lisada kolm uut andmekategooriat tööd tegeva isiku kohta: ametinimetus, töö asukoht ning tööaja määr. Ametinimetus ja töö asukoht lisatakse riikliku statistika tegemiseks. Tööaja määra märkimise kohustus on tööandjal ka täna, kuid seda tuleb hetkel teha maksudeklaratsioonis. Seletuskirja kohaselt on muudatuste eesmärk vähendada ettevõtte halduskoormust. Kuid teadmata täpsemalt, mis funktsionaalsusega on võimalik uuendatud andmevälju täita, tekitab see pigem vastupidise olukorra. Eelkõige suurendab muudatus nende ettevõtjate halduskoormust, kus on palju töötajaid, kõrge tööjõu voolavus või kus on levinud lühiajaliste töövormide kasutamine.

Mõned kommentaarid lisatavate andmeväljade kohta:

Ametinimetus lisatakse vastavalt riigisiseselt kehtestatud ametite klassifikaatorile, mis tugineb rahvusvahelisel ametite klassifikaatoril. Igale töötajale sobiva klassifikaatori otsimine saab olema väljakutse. Väidetavalt on sobiva klassifikaatori puudumisel võimalik teavet sisestada selgitava märkusena. Hetkel puudub info, kas ühte konkreetset töökohta on võimalik siduda erinevate töötajatega, et mitte hakata iga töötaja kohta uuesti klassifikaatorit otsima.

TÖR-i tuleb kanda töökoha aadress, kus töötaja oma tööülesandeid täidab. Töökoha aadress on üldjuhul tööandja tegutsemiskoha aadress. Samas tekib küsimusi, kui tööandjal on mitu tegutsemiskohta ja töötaja võib töötada mitmes kohas. Maksuhaldur on selgitanud, et kui töötaja töötab mitmes kohas või kodus, määratakse püsiv töökoha aadress tööandja tegutsemiskoha järgi, kust töötaja tegevust juhitakse. Kuid alati sellest juhinduda ei saa. Näiteks ehitusettevõttes, kus on palju töötajaid, muutub halduskoormus varasemaga võrreldes tunduvalt, kuivõrd tööandja tegutsemisaadressi märkimisel tuleb jälgida ehitusobjektide pikkust. Näiteks pikaajalise ehitusobjekti korral, mis kestab vähemalt kaks aastat ja ettevõte annab objektil tööd rohkem kui 50 inimesele, on aadressiks ehitusobjekti aadress. Muudel väiksematel ehitusprojektide puhul märgitakse töökoha aadressiks tööandja tegutsemiskoha aadress.

Praegu esitavad tööandjad andmed tööaja määra kohta maksuametile TSD-l, kuid muudatuste jõustumisel esitatakse andmed vaid töötamise registrisse. Kande tegemisel lähtutakse kokku lepitud tööaja määrast.

Ülal kirjeldatud muudatused puudutab vaid töötajaid, kes juba on tööle võetud ning keda võetakse töölepingu alusel tööle. Teadmata, millise funktsionaalsusega lubab TÖR uusi andmevälju täita (kas eksisteerib grupeerimise võimalus vmt, mis muudaks sisestamise lihtsamaks). Hetkel veel Riigikogus esimese lugemise läbinud seaduse eelnõu järgi tundub, et töötajate registreerimisele hakkab senisest rohkem aega kuluma.

Viimased postitused

3 päeva tagasi

Töötaja puhkeaeg – tähtis info tööandjale 

02.03.2023.a. tegi Euroopa Kohus otsuse kohtuasjas C‑477/21, millel on mõju eelkõige Eesti tööandjatele, kelle töötajad töötavad graafiku alusel. Seda seetõttu, et Euroopa Kohtu otsuse kohaselt…

Jätka lugemist
november 14, 2023

Käibemaksuseaduse muudatused alates 01.01.2024: mida ettevõtjad peaksid teadma? 

Eesti käibemaksuseaduse muudatused on juba ammu olnud ettevõtjate jaoks tähelepanu keskpunktis. Alates 1. jaanuarist 2024 jõustuvad uued eeskirjad, mille eesmärk on kohandada käibemaksumenetlusi vastavalt muutuvatele…

Jätka lugemist
november 13, 2023

Raamatupidamine – tähtis lüli kaubanduses 

Kaubandus on Eestis oluline majandusharu, mis hõlmab erinevaid tegevusvaldkondi, sealhulgas jaemüüki, hulgimüüki, eksporti, importi ning e-kaubandust. Eesti asukoht Läänemere piirkonnas ning selle liikmelisus Euroopa Liidus…

Jätka lugemist