Juriidilised Teenused

Meie ettevõttesisene õigusekspertide meeskond on võimeline tegelema peaaegu kõigega, mis Eestis äritegevuse käigus ette tuleb. Kui vajate rohkem spetsialiseerunud juriidilist esindamist, kaasame teie nimel ennast tõestanud ja tunnustatud kohalikke advokaadibüroosid.

Õigusteenused Eestis

Kui soovite, et teie Eesti ettevõte jõudsalt kasvaks, vajate oma huvide kaitsmiseks asjatundlikke õigusteenuseid intellektuaalse omandi, lepinguõiguse, sisserändeõiguse ja muudes valdkondades. Leinonen pakub Eestis vajalikke õigusteenuseid, mis tagavad, et tegevust ei kahjustaks õiguslikud probleemid, mida võivad põhjustada rahulolematud töötajad, ebaausad konkurendid või kolmandad isikud.

Kaitse kohtuvaidluste eest ei ole ainus põhjus, miks võite Eestis tõhusaid õigusteenuseid vajada. Leinoneni pakutavad õigusteenused Eestis aitavad:

  • Ettevõtte loomiseks vajalikke dokumente ette valmistada
  • Kohalike tarnijate ja töövõtjatega lepingute üle läbirääkimisi pidada ja neid vormistada
  • Eesti maksukohustuslase registreerimisnumbri saada
  • Töölepingute üle läbirääkimisi pidada ja kohalikke töötajaid tööle võtta
  • Ettevõtte varade ostu ja müüki jälgida
  • Saada nõuandeid äri- ja haldustegevuse kohta
  • Tagada vastavus Euroopa Liidu isikuandmete kaitse nõuetele

Leinoneni õigusteenused Eestis

Oleme juba enam kui 30 aastat rahvusvaheliselt tegutsevatele ettevõtetele Eestis äriajamist lihtsamaks teinud. Selle aja jooksul oleme näinud, kui oluline on asjatundlik õigusabi. Ilma teid toetavate usaldusväärsete õigusteenusteta võib vaidluste lahendamine ja lepingute läbirääkimine muutuda pikaks protsessiks.

Kogemused, millele saate loota

Osaühingute, aktsiaseltside, esinduste ja teiste ettevõtete ees võivad tekkida probleemid, mida põhjustavad turujõud, muutuv tehnoloogia ja muud aspektid, mis ei ole ettevõtte enda kontrolli all. Leinoneni õigusteenused Eestis tagavad, et teie kõrval on partner, kes vajadusel on valmis aitama.

Võtke Leinoneniga ühendust juba täna!

Teie Eesti ettevõtte tulevik võib sõltuda teie juriidilise esindamise kvaliteedist. Võtke Leinoneniga ühendust, et teie ettevõte oleks õiguslike probleemide eest kaitstud.

Võta Ühendust

    +372 61 17 700