5 TÄRKEÄÄ NÄKÖKOHTAA, JOTKA ON OTETTAVA HUOMIOON, KUN LIIKETOIMINTASI LAAJENEE ULKOMAILLE

Yli 25 vuoden kokemus on tuonut meille satoja asiakkaita, jotka ovat halunneet laajentaa liiketoimintaansa ulkomaille. On yksi asia olla hyvä tai ehkä jopa paras omilla markkinoillaan, mutta kun liiketoimintasi kansainvälistyy, yhtiön omistajien on arvioitava monia näkökohtia, kuten markkinasuuntauksia ja -analyysejä, poliittisia ja taloudellisia tekijöitä, yrityksen perustamista, oikeudellisia esteitä, kilpailijoiden yleiskuvaa, työvoiman palkkaamista jne.

Nyt kun Leinonen Groupilla on 14 toimistoa 12 maassa ja yhtiöllä on luotettava kansainvälinen verkosto kirjanpitäjiä, lakimiehiä, palkkaneuvojia jne., voimme auttaa muita, jotka ovat samankaltaisessa tilanteessa ja haluavat siirtää liiketoimintansa ulkomaille.

Siksi olemme kirjoittaneet ylös 5 tärkeää näkökohtaa, jotka on otettava huomioon ennen laajentumista ulkomaille ja jotka on pidettävä mielessä arvioitaessa uusille markkinoille siirtyvän liiketoiminnan hyötyjä ja riskejä.

Markkina-analyysi ja vahva liiketoimintasuunnitelma

Vaikka kohdemaan tai -alueen markkina-analyysi vaikuttaa itsestään selvältä, monet yhtiöt unohtavat sen merkityksen tai eivät tee sitä kovin perusteellisesti. Usein huomaamme, että yhtiöt haluavat laajentaa toimintaansa aluksi naapurimaihin ja uskovat tuntevansa niiden paikalliset markkinat riittävän hyvin ilman yksityiskohtaista tutkimusta. Mutta kun kaivaa yksityiskohtia kulttuurieroista, kuluttajakäyttäytymisestä, markkinasuuntauksista, kielimuurista, kilpailusta, verotuksesta, oikeudellisista näkökohdista tai työlainsäädännöstä, saattaa yllättyä, miten erilaisia naapurimme voivat olla.

Voit lukea tarinan Leinonen Groupin ensimmäisestä laajentumisesta Viron markkinoille yli 25 vuotta sitten ja siitä, mitä opimme matkan varrella artikkelista ”Make it or break it – expanding your business abroad”.

Kokemuksemme perusteella suosittelemme, että teet kotiläksysi hyvin perusteellisesti sekä markkina-analyysin ja vahvan liiketoimintasuunnitelman ennen maailmanlaajuiseen toimintaan ryhtymistä, sillä mitä paremmin olet valmistautunut, sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on menestyä. Ilman perusteellista liiketoimintasuunnitelmaa yhtiösi voi menettää hetkessä satoja tuhansia ja vahingoittaa samalla brändiäsi.

Asianmukainen yrityksen perustaminen

Kun perustat yrityksen ulkomaille, on ratkaisevan tärkeää, että yritysmuoto ja rekisteröinti ovat paikallisen lainsäädännön mukaisia. Perustajien lukumäärä, pääomavaatimus, vastuunjako ja päätöksenteko, rahoitus ja verotus ovat vain joitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat yritysmuodon valintaan. Varmista siis, että valittu yritysmuoto on sinulle taloudellisesti kannattavin

Koska kaikki markkinat ovat erilaisia, suosittelemme, että otat yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai palveluntarjoajiin ennen kuin teet lopullisen päätöksen yrityksen perustamisesta, sillä rekisteröintiprosessit vaihtelevat paljon eri markkinoilla sen mukaan, kuinka paljon aikaa ja resursseja tarvitaan.

Jos aiot laajentua Viroon, Latviaan, Liettuaan, Valko-Venäjälle, Bulgariaan, Suomeen, Unkariin, Puolaan, Venäjälle, Ruotsiin tai Ukrainaan, voit aina kysyä neuvoa Leinosen toimistoilta ja hyödyntää parasta tietämystämme ja kokemustamme paikallisilta markkinoilta.

Paikallisten lakien ja asetusten ymmärtäminen

Eri markkinoilla on erilaisia veroja ja paikallisia lakeja koskevia säännöksiä. Kansainvälisten yritysten verotus muuttuu usein, ja sitä voi olla hieman vaikea ymmärtää.

Koska oikeudelliset säännökset vaikuttavat kaikkeen yhtiön perustamisesta työntekijöiden palkkaamiseen, on parempi minimoida riskit ja selvittää erityissäännökset mieluummin aiemmin kuin myöhemmin.

Harkitse huolellisesti myös sitä, miten kotimaassasi käsitellään ulkomailla ansaittuja tuloja, sillä tämä saattaa vaikuttaa voittoihin merkittävästi. Mitä aikaisemmassa vaiheessa prosessia lainsäännökset otetaan päätöksenteossa huomioon, sitä parempi yhtiösi kannalta, sillä ne saattavat vaikuttaa yritysmuodon valintaan.

Leinonen Latvia on julkaissut mielenkiintoisen tapaustutkimuksen, joka kuvaa hyvin paikallisten säännösten tuntemisen tärkeyttä. Tapaustutkimuksesta voit lukea, miten he auttoivat asiakasta perimään takaisin virheellisesti lasketun 100 000 euron suuruisen yhteisöveron.

Työntekijöiden palkkaaminen maailmanlaajuisesti

Suunnitteletko paikallisen toimiston avaamista vai etätyöntekijöiden käyttöä eri markkinoilla? Käytättekö ulkomaalla asuvia vai keskitytte paikallisiin lahjakkuuksiin? Mitä päätöksiä teetkin, ole tietoinen paikallisesta työlainsäädännöstä ja siitä, miten henkilöstösuunnitelmiesi tulee olla paikallisten vaatimusten mukaisia.

Monilla markkinoilla työlainsäädäntö luo yleiset puitteet työehdoille, mutta työnantajien ja työntekijöiden liitot tekevät työehtosopimuksia, jotka ovat lakia yksityiskohtaisempia. Jotkin näistä työehtosopimuksista ovat yleissitovia. Tämä tarkoittaa sitä, että myös työnantajien, jotka eivät kuulu työnantajajärjestöön, on sovellettava alan työehtosopimuksen ehtoja. Jos työsopimuksen ehdot eivät ole sitovan työehtosopimuksen mukaisia, ne eivät ole oikeudellisesti päteviä. Esimerkiksi Suomessa on yli 100 sitovaa työehtosopimusta, jotka on otettava huomioon.

Raha on arkaluonteinen asia, ja työntekijöiden palkkojen käsittely on aina hoidettava äärimmäisen huolellisesti, luottamuksellisesti ja täsmällisesti. Jos käytät palkanlaskentakumppania, kuten monet yritykset tekevät, varmista, että se noudattaa maassa voimassa olevia säädöksiä ja ennen kaikkea kommunikoi paikallisella kielellä.

Yhtiön sisäiset vai ulkoistetut palvelut

Monia yhtiöitä kirjanpidon ja palkanlaskennan ulkoistaminen auttaa yksinkertaistamaan yhtiön toimintoja ja hyödyntämään samalla taloudellisia ja oikeudellisia asiantuntijoita, optimoimaan kustannuksia ja lisäämään tehokkuutta.

COVID-19-kriisi on paljastanut monimutkaisen ja haastavan liiketoimintaympäristön, ja yhä useammat yhtiöt harkitsevat ulkoistamisvaihtoehtoa, kun ne pyrkivät säästämään kustannuksia ja keskittymään ydinliiketoimintaansa. Voi olla muitakin syitä, miksi yhtiöt ulkoistavat esimerkiksi kirjanpitotoimintoja. Osakkeenomistajat ja sijoittajat saattavat vaatia riippumatonta osapuolta, he saattavat haluta säästää kustannuksia tai he saattavat vain haluta parasta saatavilla olevaa paikallista asiantuntemusta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että liiketoiminnan laajentaminen ulkomaille voi olla monimutkaista, ja nämä ovat vain 5 tekijää, jotka kokemuksiemme mukaan jäävät usein liian vähälle huomiolle, huomioon otettavia tekijöitä on tietysti paljon enemmän. Tärkeää on tehdä asianmukaiset kotiläksyt, laatia strateginen liiketoimintasuunnitelma, ja jos paikallinen asiantuntemus puuttuu, älä pelkää turvautua luotettuun kansainväliseen kumppaniin, joka voi tarjota paikallista asiantuntemusta tarpeidesi täyttämiseen missä tahansa maassa.

Jos haluat enemmän tietoja Leinonen Groupin palveluista ja siitä, miten voimme auttaa yhtiötäsi laajentumaan ulkomaille, katso lisää verkkosivuiltamme https://leinonen.eu/group-en

Recent Posts

joulukuu 6, 2023

Työntekijöiden lepoaika – tärkeää tietoa työnantajille 

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 2.3.2023 asiassa C-477/21 tuomion, jolla on vaikutusta ennen kaikkea virolaisiin työnantajiin, joiden työntekijät tekevät työtä aikataulun mukaisesti. Tämä johtuu siitä, että…

Continue reading
tammikuu 11, 2023

YRITYSTOIMINTA VIROSSA

YRITYKSEN PERUSTAMINEN Ennen yrityksen perustamista Viroon on tärkeää valita sopiva yhtiömuoto. Viron kauppalait säätelevät liiketoimintaa ja yritysten perustamista Virossa. Viron kauppalakien mukaan maassa on viisi…

Continue reading
joulukuu 22, 2022

LUONNOLLISEN HENKILÖN TULOVEROVAPAAN TULON MÄÄRÄN MUUTOS 01.01.2023 ALKAEN.

Vuosina 2018-2022 verovapaan tulon periaatetta sovellettiin luonnollisiin henkilöihin yhdenmukaisesti – kalenterivuodessa enintään 6000 euroa ja yhdessä kalenterikuukaudessa enintään 500 euroa. 1. tammikuuta 2023 voimaan tulee…

Continue reading