Älylaitteista perittävä maksu eli yksityisen kopioinnin maksu

Olemme saaneet asiakkailta useita kyselyjä, joissa ilmaistaan huolta siitä, onko älylaitteista (matkapuhelin, kannettava tietokone jne.) 01.04.2021 alkaen maksettava veroa. Puhekielellä sitä kutsutaan myös digiveroksi. Googlattaessa löytyy useita pieniä artikkeleita, joiden mukaan veronmaksajien tulisi alkaa maksaa tänä vuonna jopa kolme euroa älylaitteiden käytöstä. Mikä sitten todella muuttui ja keneen se muutos vaikuttaa?

 

Yhtäältä mikään vallankumouksellista ei tullut voimaan, täydennettiin ainoastaan tekijänoikeuslakia, mutta toisaalta se vaikuttaa oletettavasti suureen määrään yrityksiä. Audiovisuaalisen teoksen ja teoksen äänitallenteen käytöstä henkilökohtaisiin tarpeisiin on Virossa peritty maksua (jäljempänä: yksityisen kopioinnin maksu) vuodesta 1996 lähtien. Maksun tarkoituksena on korvata tekijöille menetetyt tulot, kun ihmiset tekevät nauhoituksia itse. Luettelo laitteista, joista maksu on maksettava, on vanhentunut, joten maksukohteita päivitettiin. Muutoksen seurauksena valmistajan, maahantuojan, myyjän tai henkilön, joka tuo tallennuslaitteita ja -välineitä toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta Viroon on maksettava maksu seuraavista tallennuslaitteista ja -välineistä seuraavien määrien mukaan:

 

Tallennuslaite tai -väline

Maksumäärä (euroa / kappale)

Kannettava tietokone tai tabletti

3,5

Pöytätietokone

3,5

Älypuhelin, matkapuhelin

MP3/MP4-soittimella

3,5

TV tallennustoiminnolla

4

Ääni- tai videotallennuslaite, joka tallentaa optisille tietovälineille, paitsi tietokoneeseen integroidut laitteet

3

MP3/MP4-soitin sisäisellä muistilla

3

Ulkoinen kovalevy

3

USB-muistitikku

0,5

Muistikortti

0,5

Optinen tietoväline – ilman tallennusta

0,03

Myyjän on maksettava maksu vain, jos valmistaja tai tavaran maahantuoja ei ole maksanut maksua. Myyjät saavat tietoja maahantuojista ja maksun maksajista tai muita lisätietoja myös Viron tekijänoikeusjärjestön (jäljempänä: VTJ) kautta. Luonnolliset henkilöt maksavat maksun, jos tallennuslaitteiden ja -välineiden maahantuonti tai tuonti Viroon toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta tapahtuu kaupallisiin tarkoituksiin.

Edellä mainittujen henkilöiden on ilmoitettava VTJ:lle neljä kertaa vuodessa kirjallisesti tallennuslaitteiden ja -välineiden määrät, jotka on:

a). valmistettu Virossa tai

b). maahantuotu Viroon tai

c). tuotu Viroon toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta kolmen edellisen kuukauden aikana.

Toisin sanoen raportti esitetään neljännesvuosittain jokaisen vuosineljänneksen seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä (esim. ensimmäisen vuosineljänneksen raportti on esitettävä viimeistään 20. huhtikuuta).

Esitettyjen tietojen perusteella VTJ laatii yhtiölle laskun, jonka perusteella on maksettava yksityisen kopioinnin maksu. Tekijänoikeuslain 27 §: n 5 mom. säätää tapaukset, jolloin yksityisen kopioinnin maksu voidaan periä VTJ:ltä takaisin. Esimerkiksi, jos edellä mainittuja tuotteita käytetään yrittäjän lakisääteisen toiminnan puitteissa tai jos laite on tarkoitettu opetus- ja tutkimuslaitosten käyttöön koulutuksellisiin tai tieteellisiin tarkoituksiin.

Esimerkki 1. Virolainen yhtiö osti 12.04.2021 saksalaisesta verkkokaupasta 20 kannettavaa tietokonetta päivittäiseen liiketoimintaansa.

Koska yhtiö hankkii kannettavat tietokoneet omaan liiketoimintaansa, yhtiöllä on oikeus esittää hakemus maksun palauttamista varten, koska laitteita käytetään yhtiön lakisääteisen toiminnan puitteissa. Yhtiö esittää VTJ:lle raportin Viroon tuoduista laitteista viimeistään 20.07.2021 ja sen mukana myös hakemuksen maksun palauttamista varten. Molemmat lomakkeet ilmestyvät VTJ:n verkkosivuille.

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että päivitettiin luettelo tallennuslaitteista ja -välineistä, joilta kerätään yksityisen kopioinnin maksu. Voimaan tullut muutos koskee enemmän tai vähemmän kaikkia Virossa toimivia oikeushenkilöitä, jotka hankkivat yllä olevassa taulukossa lueteltuja laitteita Viron ulkopuolelta. Lisäksi muutos heijastuu myös kuluttajatasolla, kun maksu korottaa tallennuslaitteiden ja -välineiden myyntihintaa.

 

Jos on kysymyksiä, ottakaa yhteyttä Leinosen veroneuvojiin ja oikeudellisiin neuvonantajiin.  

Recent Posts

joulukuu 6, 2023

Työntekijöiden lepoaika – tärkeää tietoa työnantajille 

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 2.3.2023 asiassa C-477/21 tuomion, jolla on vaikutusta ennen kaikkea virolaisiin työnantajiin, joiden työntekijät tekevät työtä aikataulun mukaisesti. Tämä johtuu siitä, että…

Continue reading
tammikuu 11, 2023

YRITYSTOIMINTA VIROSSA

YRITYKSEN PERUSTAMINEN Ennen yrityksen perustamista Viroon on tärkeää valita sopiva yhtiömuoto. Viron kauppalait säätelevät liiketoimintaa ja yritysten perustamista Virossa. Viron kauppalakien mukaan maassa on viisi…

Continue reading
joulukuu 22, 2022

LUONNOLLISEN HENKILÖN TULOVEROVAPAAN TULON MÄÄRÄN MUUTOS 01.01.2023 ALKAEN.

Vuosina 2018-2022 verovapaan tulon periaatetta sovellettiin luonnollisiin henkilöihin yhdenmukaisesti – kalenterivuodessa enintään 6000 euroa ja yhdessä kalenterikuukaudessa enintään 500 euroa. 1. tammikuuta 2023 voimaan tulee…

Continue reading