Uutiset

joulukuu 10, 2013

Sairaustodistuksen voi esittää sähköisessä muodossa

Sairaustodistuksia on tähän asti käsitelty paperimuodossa. Sairauspäivärahojen hakemista varten, lääkäri antoi potilaalle sairaustodistuksen. Sairaustodistus toimitettiin ensin työnantajalle, joka lähetti sen sairauskassalle.   

Continue reading
joulukuu 9, 2013

EU-jäsenmaiden asiakirjojen laillistamisesta luopuminen

19.9.2013 astui voimaan EU-jäsenmaiden asiakirjojen laillistamisesta luopumista koskeva konventio (sn Brysselin konventio), jonka mukaan luovutaan apostille-vaatimuksesta julkisten asiakirjojen suhteen.  Julkinen, eli virallinen asiakirja, on viranomaisen…

Continue reading
joulukuu 6, 2013

SEPA-muutoksia vuonna 2014

1) Kansainvälisen IBAN-tilinumeron käyttöönotto1.2.2014 alkaen, yrittäjien on käytettävä laskujen ja maksujen yhteydessä (myös kotimaisessa maksuliikenteessä) vain kansainvälistä IBAN-tilinumeroa (International Bank Account Number). Tilinumero pysyy samana,…

Continue reading
kesäkuu 25, 2013

Vakituisen toimipaikan rekisteröintiä varten esitettävien tietojen täydennys

1.7.2013 alkaen saa vero- ja tullihallinto julkistaa ilman verovelvollisen suostumusta ja hänen tietämättä kenelle tahansa Viron verolain (MKS) 27 §:ssä lueteltujen tietojen lisäksi myös: verottoman…

Continue reading
toukokuu 13, 2013

Yritykset karkaavat Viroon

Lue lisää  http://www.hs.fi/talous/Yritykset+karkaavat+Viroon/a1368242750540

Continue reading
toukokuu 2, 2013

Muutokset viivästyskorkojen ja perintäkulujen perinnässä Virossa

Jos velallinen on myöhästynyt maksun suorittamisesta, voi velkoja nyt vaatia velalliselta velvoiteoikeuslain 94 §:ssä säädetyn viivästyskoron, johon lisätään 8 %:n vuosikorko. Viivästyskoron määrää nostettiin 1…

Continue reading

Get in Touch

    +372 61 17 700