Call off -varasto 2020: yritysten työmäärä vähenee mutta kirjanpidon työmäärä kasvaa?

Eräs tulevan vuoden arvonlisäverolain muutos liittyy tavaroiden myyntiin etukäteen tiedossa olevalle ostajalle jäsenmaassa sijaitsevasta varastosta. Vielä kuluvan vuoden loppuun saakka tavaran toisessa jäsenmaassa sijaitsevasta varastosta myymiseen liittyi riski arvonlisäverovelvollisuudesta kyseisessä jäsenmaassa ja sen aiheuttama lisätyö. Direktiivi helpottaa tilannetta 2020 alkaen. Samalla kuitenkin kirjanpidon kanssa on tehtävä entistä tiiviimpää yhteistyötä.

Vuoden alusta alkaen tavaroita voi siirtää tiedossa olevalle ostajalle toisessa jäsenmaassa sijaitsevaan varastoon ilman verovelvollisuutta myyjälle kyseisessä maassa silloin, kun määrätyt

ehdot täyttyvät:

  • myyjällä ei ole pysyvää toimipaikkaa tai kotipaikkaa kyseisessä jäsenmaassa;
  • ostaja on arvonlisäverovelvollinen;
  • tavaroiden tarkka luovutusajankohta jäsenmaassa sijaitsevasta varastosta ei ole tiedossa;
  • tavarat viedään varastosta 12 kuukauden kuluessa.

Näihin muutoksiin liittyy kuitenkin muutamia käytännönnäkökohtia, jotka yritysten on huomioitava:

  • arvonlisäverovelvolliseksi ei todennäköisesti tarvitse rekisteröityä;
  • muissa jäsenmaissa tehtävien ilmoitusten määrä vähenee.

Kirjanpidon on oltava ajan tasalla muutoksissa:

  • tavaroiden liikkumiseen liittyvät prosessit;
  • uuden call off -varaston kiertoon liittyvät ajalliset säännöt;
  • VD-lomakkeisiin perustuvat suunnitellut muutokset, jotka edellyttävät kaikkien tavaroiden               lähettämiseen ja muutoksiin liittyvien tietojen ilmoittamista VD-lomakkeella;
  • perusteellinen call off -varastoon liittyvä kirjanpito.

Helpotukset edellyttävät toimien erittäin tarkkaa kirjaamista, joten kirjanpidon on saatava paikkansapitävät tiedot riittävän ajoissa, ja yhteistyön asiakkaan kanssa on sujuttava ongelmitta.

Leinosen kirjanpitäjät auttavat yritystäsi toimimaan jäsenmaissa, ja Leinosen verotusneuvojat vastaavat mielellään call off -varastoon ja muihin verotukseen liittyviin kysymyksiin.

Recent Posts

tammikuu 11, 2023

YRITYSTOIMINTA VIROSSA

YRITYKSEN PERUSTAMINEN Ennen yrityksen perustamista Viroon on tärkeää valita sopiva yhtiömuoto. Viron kauppalait säätelevät liiketoimintaa ja yritysten perustamista Virossa. Viron kauppalakien mukaan maassa on viisi…

Continue reading
joulukuu 22, 2022

LUONNOLLISEN HENKILÖN TULOVEROVAPAAN TULON MÄÄRÄN MUUTOS 01.01.2023 ALKAEN.

Vuosina 2018-2022 verovapaan tulon periaatetta sovellettiin luonnollisiin henkilöihin yhdenmukaisesti – kalenterivuodessa enintään 6000 euroa ja yhdessä kalenterikuukaudessa enintään 500 euroa. 1. tammikuuta 2023 voimaan tulee…

Continue reading
toukokuu 19, 2022

YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS – TARVITSEEKO SE UUDISTAMISTA?

Yhtiön yhtiöjärjestys on asiakirja, joka on pakollinen, mutta sen olemassaoloa ja sisältöä ei usein muisteta päivittäin. Se on kuitenkin yksi yhtiön tärkeimmistä asiakirjoista, josta ilmenevät…

Continue reading