COVID-19 ja palkan jatkokorvaus

COVID-19:n aiheuttamissa talousvaikeuk-sissa olevien työnantajien tukemiseksi on 01.07.2020.lähtien mahdollista käyttää uutta palkan jatkokorvausta.

 

Esittelemme lyhyesti uutta työmarkkina-palvelua työvoiman tukemiseksi. Jos on lisää kysyttävää, ottakaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin yhtiössämme.


Sekä palkan korvauksen että palkan jatkokorvauksen tarkoituksena on auttaa työnantajia välttämään irtisanomisia ja kannustaa heitä jatkamaan taloudellista toimintaansa. Useiden työnantajien taloudellisiin vaikeuksiin joutumisen lievittämiseksi sekä työntekijöiden jatkuvan työllisyyden ja palkanmaksun takaamiseksi on muutettu Viron hallituksen 17. marraskuuta 2016 antamaa asetusta nro 130 „Työllisyysohjelma 2017–2020” („Tööhõiveprogramm 2017–2020”)  

 

Palkan jatkokorvaukseen ei vaikuta palkan korvauksen hakeminen aikaisempina kuukausina, on tärkeää, että Työnantaja täyttää seuraavat ehdot. On kuitenkin syytä huomata, että jatkokorvauksn hakemisen aikana työsuhteen työntekijän kanssa pitää olla voimassa ja työntekijän ryhtyneen töihin viimeistään 01.03.2020. Palkan korvauksen tavoin myös palkan jatkokorvausta maksetaan vain työsopimuksella työskentelevälle luonnolliselle henkilölle.

 

Työnantajalla on oikeus hakea Viron työllisyysrahastolta (Eesti Töötukassa) palkan jatkokorvausta, jos työnantajan liikevaihto tai sen puuttuessa tuottojen määrä on kesäkuussa 2020 laskenut vähintään 50% viime vuoden kesäkuun liikevaihtoon tai tuottoihin verrattuna

 

sekä

 

työnantaja on täyttänyt ainakin yhden kahdesta ehdosta:

 

  • on sovellettu Viron työsopimuslain 35 §:ää, minkä seurauksena työntekijän työaika on vähentynyt vähintään 30% sovittuun verrattuna tai työnantaja ei pysty tarjoamaan työtä sovitussa määrin
  • palkkaa on alennettu työsopimuslain 37 §: n nojalla vähintään 30% tai lakisääteiseen vähimmäispalkkaan.

 

Huom. Tärkeää tässä on se, että työnantajan on täytynyt soveltaa mainitun työsopimuslain 35 tai 37 §:ää työntekijöihin koko kesäkuun ajan ja vähintään 50%:iin työntekijöistä. Työnantaja voi myös soveltaa molempia toimenpiteitä yhteen työntekijään koko kesäkuun ajan.

 

Viron työllisyysrahasto maksaa työntekijälle palkan korvausta 50% työntekijän keskipalkasta, kuitenkin enintään 800 euroa (brutto) kalenterikuukautta kohden. Työntekijän keskipalkka lasketaan Viron työttömyysvakuutuslain irtisanomisia koskevien työttömyysvakuutuskorvauksen sääntöjen mukaisesti. Työnantaja maksaa työntekijälle vähintään 150 euroa (brutto). Viron työllisyysrahaston ja työnantajan on maksettava työntekijälle yhteensä vähintään hänen työaikaa vastaava vähimmäispalkka. Palkan jatkokorvausta työntekijällä on oikeus saada kesäkuulta 2020.

 

Työnantaja esittää palkan jatkokorvauksen hakemista varten työllisyysrahastolle jokaisesta kalenterikuukaudesta hakemuksen työntekijöille palkan maksun jälkeen, yleensä viiden kalenteripäivän kuluessa. Työnantajalla on mahdollisuus esittää palkan jatkokorvauksen hakemusta sähköisesti heinäkuusta 2020 lähtien.

 

Kuten palkan korvauksen kohdalla, myös palkan jatkokorvauksen maksun tapauksessa on voimassa irtisanomiskielto. Kyseinen kielto tarkoittaa sitä, että työnantaja on velvollinen maksamaan koko palkan jatkokorvauksen takaisin Viron työllisyysrahastolle, jos työnantaja irtisanoo (mm. esittää työntekijälle irtisanomisilmoituksen) työntekijän, jolle palkan jatkokorvausta haettiin. Kielto koskee kesäkuuta, jolle jatkokorvausta haettiin, ja sitä seuraavia kahta kuukautta.

Recent Posts

tammikuu 11, 2023

YRITYSTOIMINTA VIROSSA

YRITYKSEN PERUSTAMINEN Ennen yrityksen perustamista Viroon on tärkeää valita sopiva yhtiömuoto. Viron kauppalait säätelevät liiketoimintaa ja yritysten perustamista Virossa. Viron kauppalakien mukaan maassa on viisi…

Continue reading
joulukuu 22, 2022

LUONNOLLISEN HENKILÖN TULOVEROVAPAAN TULON MÄÄRÄN MUUTOS 01.01.2023 ALKAEN.

Vuosina 2018-2022 verovapaan tulon periaatetta sovellettiin luonnollisiin henkilöihin yhdenmukaisesti – kalenterivuodessa enintään 6000 euroa ja yhdessä kalenterikuukaudessa enintään 500 euroa. 1. tammikuuta 2023 voimaan tulee…

Continue reading
toukokuu 19, 2022

YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS – TARVITSEEKO SE UUDISTAMISTA?

Yhtiön yhtiöjärjestys on asiakirja, joka on pakollinen, mutta sen olemassaoloa ja sisältöä ei usein muisteta päivittäin. Se on kuitenkin yksi yhtiön tärkeimmistä asiakirjoista, josta ilmenevät…

Continue reading