EU-jäsenmaiden asiakirjojen laillistamisesta luopuminen

19.9.2013 astui voimaan EU-jäsenmaiden asiakirjojen laillistamisesta luopumista koskeva konventio (sn Brysselin konventio), jonka mukaan luovutaan apostille-vaatimuksesta julkisten asiakirjojen suhteen.  Julkinen, eli virallinen asiakirja, on viranomaisen tai virkamiehen antama asiakirja.  

EU:n yrittäjiä (yhtiöitä ja muita yrittäjiä) ja EU:n kansalaisia koskevia julkisia asiakirjoja ovat:  

— heidän oikeudellista asemaa ja edustusoikeutta koskevat asiakirjat;  

— virkatodistukset (esim. syntymätodistukset, kuolintodistukset, nimeä, avioliittoa, rekisteröityä kumppanuutta ja adoptointia koskevat todistukset);  

— asuinpaikkaa, kansalaisuutta ja kansallisuutta koskevat todistukset;  

— kiinteistöä koskevat asiakirjat;  

— teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat asiakirjat;  

— todistukset rikosrekisterin puuttumisesta.  

Apostille-konventio astui Virossa voimaan marraskuussa 2011 ja siihen on liittynyt yli 100 jäsenvaltiota. Konvention mukaan, asiakirjan aitous on varmennettava ja asiakirjaa saa muissa valtioissa käyttää, kun asiakirjan antaneen maan toimivaltainen viranomainen on antanut asianmukaisen todistuksen (apostillen). Virossa apostille-todistuksia antavat, vuodesta 2010 alkaen, notaarit.
On hyvä tietää, että apostillella ei varmenneta asiakirjan sisältöä eikä sitä, onko annettu asiakirja lainmukainen. Apostille varmentaa vain asiakirjan antajan oikeuden siihen ja allekirjoittajan allekirjoitusoikeuden.

Recent Posts

tammikuu 11, 2023

YRITYSTOIMINTA VIROSSA

YRITYKSEN PERUSTAMINEN Ennen yrityksen perustamista Viroon on tärkeää valita sopiva yhtiömuoto. Viron kauppalait säätelevät liiketoimintaa ja yritysten perustamista Virossa. Viron kauppalakien mukaan maassa on viisi…

Continue reading
joulukuu 22, 2022

LUONNOLLISEN HENKILÖN TULOVEROVAPAAN TULON MÄÄRÄN MUUTOS 01.01.2023 ALKAEN.

Vuosina 2018-2022 verovapaan tulon periaatetta sovellettiin luonnollisiin henkilöihin yhdenmukaisesti – kalenterivuodessa enintään 6000 euroa ja yhdessä kalenterikuukaudessa enintään 500 euroa. 1. tammikuuta 2023 voimaan tulee…

Continue reading
toukokuu 19, 2022

YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS – TARVITSEEKO SE UUDISTAMISTA?

Yhtiön yhtiöjärjestys on asiakirja, joka on pakollinen, mutta sen olemassaoloa ja sisältöä ei usein muisteta päivittäin. Se on kuitenkin yksi yhtiön tärkeimmistä asiakirjoista, josta ilmenevät…

Continue reading