LUONNOLLISEN HENKILÖN TULOVEROVAPAAN TULON MÄÄRÄN MUUTOS 01.01.2023 ALKAEN.

Vuosina 2018-2022 verovapaan tulon periaatetta sovellettiin luonnollisiin henkilöihin yhdenmukaisesti – kalenterivuodessa enintään 6000 euroa ja yhdessä kalenterikuukaudessa enintään 500 euroa.

1. tammikuuta 2023 voimaan tulee muutos, jonka mukaan luonnollisen henkilön tuloverovapaa tulo kalenterivuodessa on enintään 7848 euroa ja yhdessä kalenterikuukaudessa enintään 654 euroa. Tässä on huomattava, että vanhuuseläkeiän saavuttaneen henkilön verovapaan tulon raja on erilainen. Eli niillä, jotka saavuttavat vanhuuseläkeiän vuonna 2023, verovapaa tulo vuodessa on 8448 euroa ja yhdessä kuukaudessa 704 euroa.

Tällaista luonnollisen henkilön tuloverosta vapautettujen tulojen määrän muutosta sovelletaan henkilölle 01.01.2023 alkaen suoritettaviin maksuihin. On tärkeää tietää, että vuoden 2022 joulukuun palkka, joka maksetaan työntekijälle tammikuussa 2023, on jo laskettava uuden tuloverovapaan tulon muutoksen mukaan. Jos työntekijä haluaa, että työnantaja muuttaa hänen tuloverovapaan tulonsa laskentaa, hänen on esitettävä vastaava anomus työnantajalle.

Verovapaan tulon määrän muutos on otettava huomioon myös luonnollisen henkilön vuoden 2023 tuloveroilmoitusta esittäessä.

Recent Posts

joulukuu 6, 2023

Työntekijöiden lepoaika – tärkeää tietoa työnantajille 

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 2.3.2023 asiassa C-477/21 tuomion, jolla on vaikutusta ennen kaikkea virolaisiin työnantajiin, joiden työntekijät tekevät työtä aikataulun mukaisesti. Tämä johtuu siitä, että…

Continue reading
tammikuu 11, 2023

YRITYSTOIMINTA VIROSSA

YRITYKSEN PERUSTAMINEN Ennen yrityksen perustamista Viroon on tärkeää valita sopiva yhtiömuoto. Viron kauppalait säätelevät liiketoimintaa ja yritysten perustamista Virossa. Viron kauppalakien mukaan maassa on viisi…

Continue reading
toukokuu 19, 2022

YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS – TARVITSEEKO SE UUDISTAMISTA?

Yhtiön yhtiöjärjestys on asiakirja, joka on pakollinen, mutta sen olemassaoloa ja sisältöä ei usein muisteta päivittäin. Se on kuitenkin yksi yhtiön tärkeimmistä asiakirjoista, josta ilmenevät…

Continue reading