Mitä yrittäjien tulisi tehdä ollakseen valmiina verottoman tulo-osuuden laskentaa varten vuonna 2018?

Jokainen 1200 euron kuukausipalkan ylittävä 1,8 euroa pienentää verotonta tulo-osuutta 1 eurolla (kaava: 500 – 500 / 900 × (tilitys – 1200)).

Kuukausipalkan ollessa 2100 euroa verotonta tulo-osuutta ei ole lainkaan.

Jos työnantaja soveltaa kuukausittain lakisääteistä maksimaalista verotonta tulo-osuutta, työntekijän veroton tulo-osuus vähenee, mikäli hän saa minkä tahansa niin sanotun yllättävän tulon tai lisätulon. Sen seurauksena työntekijälle syntyy veroilmoituksen yhteydessä tuloveron maksamisvelvollisuus. Näin ollen tuttu veronpalautuksen odotus seuraavan vuoden maaliskuussa muuttuukin velvollisuudeksi maksaa tuloveroa.

Verottoman tulo-osuuden saa vähentää ennakonpidätyksestä henkilön hakemuksen perusteella vain yksi ennakonpidätyksen toimittaja (esim. työnantaja tai Viron sosiaaliturvavirasto). Hakemuksessa tulee pyytää, että ennakonpidätyksen toimittaja

1. vähentää ennakonpidätyksestä verottoman tulo-osuuden

2. ei vähennä ennakonpidätyksestä verotonta tulo-osuutta

3. vähentää ennakonpidätyksestä verottomana tulo-osuutena tietyn rahamäärän, esimerkiksi 100 euroa kuukaudessa.

Työnantajien kannattaa tarkastaa kaikki aikaisemmin jätetyt hakemukset ja täsmentää, mikä sanamuoto kussakin voimassa olevassa hakemuksessa on. Jos hakemukseen on merkitty työntekijän toivomus, että noudatetaan lakisääteistä verotonta tulo-osuutta, hakemusta ei tarvitse muuttaa, kunhan työntekijä tietää tarkkaan, että hän saa palkkaa vain yhdeltä työnantajalta eikä yllättäviä lisätuloja ole odotettavissa. Jos työntekijä on sen sijaan pyytänyt työnantajaa vähentämään kuukausittain ennakonpidätyksestä tietyn kiinteän verottoman tulo-osuuden, hänen hakemustaan voi olla tarpeen muuttaa.

Mitä kannattaa tehdä, jotta ei joutuisi ensi vuonna maksamaan lisää tuloveroa?

Jokaisen tulisi pystyä laskemaan seuraavan tilikauden tulonsa, ja sen mukaan on kolme vaihtoehtoa:

  1. Antaa työnantajan vähentää ennakonpidätyksestä veroton tulo-osuus (jos yhden tilittäjän maksama palkka on alle 2100 euroa) ja tarvittaessa maksaa lisää tuloveroa seuraavan vuoden veroilmoituksen perusteella.
  2. Laskea suurin piirtein, kuinka suureksi vuoden veroton tulo-osuus voisi muodostua, ja jättää työnantajalle hakemus, joka koskee laskelmien mukaisen kuukausierän vähentämistä ennakonpidätyksestä. Siinä tapauksessa veroilmoituksen aiheuttama muutos on minimaalinen tai sitä ei ole lainkaan.
  3. Jättää käyttämättä verottoman tulo-osuuden vähentämisoikeus ja saada liikaa pidätetty tulovero takaisin seuraavan vuoden veronpalautuksena.

Lue lisä tästä.

Recent Posts

joulukuu 6, 2023

Työntekijöiden lepoaika – tärkeää tietoa työnantajille 

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 2.3.2023 asiassa C-477/21 tuomion, jolla on vaikutusta ennen kaikkea virolaisiin työnantajiin, joiden työntekijät tekevät työtä aikataulun mukaisesti. Tämä johtuu siitä, että…

Continue reading
tammikuu 11, 2023

YRITYSTOIMINTA VIROSSA

YRITYKSEN PERUSTAMINEN Ennen yrityksen perustamista Viroon on tärkeää valita sopiva yhtiömuoto. Viron kauppalait säätelevät liiketoimintaa ja yritysten perustamista Virossa. Viron kauppalakien mukaan maassa on viisi…

Continue reading
joulukuu 22, 2022

LUONNOLLISEN HENKILÖN TULOVEROVAPAAN TULON MÄÄRÄN MUUTOS 01.01.2023 ALKAEN.

Vuosina 2018-2022 verovapaan tulon periaatetta sovellettiin luonnollisiin henkilöihin yhdenmukaisesti – kalenterivuodessa enintään 6000 euroa ja yhdessä kalenterikuukaudessa enintään 500 euroa. 1. tammikuuta 2023 voimaan tulee…

Continue reading