Muutoksia alaikäisten työsopimuksen solmimisen ehtoihin

Tärkeimmät muutokset koskevat työaikaa ja työhönottoa.

Nykyinen laki kuten myös uudistettu laki määrää, että alaikäisen työsopimuksen solmimiseksi tarvitaan vanhemman suostumus, ja lisäksi 7-14-vuotiaalle työsuojelutarkastajan hyväksyntä. Lisäksi työnantaja on velvollinen rekisteröimään alaikäisen työntekijänsä työntekijärekisteriin 10 päivää ennen työn aloittamista. Oletetaan, että työsuojelutarkastaja on tämän ajan puitteissa antanut hyväksyntänsä 7-14-vuotiaan palkkaamiseksi, ja tarvittaessa tehnyt kielteisen päätöksen.

Alaikäisten työaikoihin on lisäksi tehty useita muutoksia. Ensimmäinen koskee 7-14-vuotiaita tai sitä vanhempia oppivelvollisia alaikäisiä. Muutosten tultua voimaan edellä mainitut saavat työskennellä enintään kaksi tuntia päivässä tai 12 tuntia viikossa yhdellä lukuvuosineljänneksellä. Muutosehdotukset antavat laajemmat mahdollisuudet työskennellä koulujen loma-aikoina. Tällä viitataan 7-12-vuotiaiden lasten mahdollisuuteen työskennellä kolme tuntia päivässä ja enintään 15 tuntia viikossa, sekä 13-14-vuotiaiden ja sitä vanhempien oppimisvelvollisten mahdollisuuteen työskennellä enintään seitsemän tuntia päivässä ja 35 tuntia viikossa, koulun loma-aikana seitsenpäiväisen jakson aikana.

Voimassa oleva laki kieltää alaikäisten työskentelyn iltakahdeksan ja aamukuuden välillä. Muutoksen jälkeen kielto pätee edelleen oppimisvelvollisiin, mutta ne 15-17-vuotiaat, joilla ei ole oppimisvelvollisuutta, voivat työskennellä myös iltakahdeksan ja iltakymmenen välillä.

Lopuksi yhteenveto lakimuutoksen tavoitteista: Turvata alle 14-vuotiaiden lasten terveys ja antaa alaikäisille laajemmat mahdollisuudet työskentelyyn loma-aikoina.

Recent Posts

tammikuu 11, 2023

YRITYSTOIMINTA VIROSSA

YRITYKSEN PERUSTAMINEN Ennen yrityksen perustamista Viroon on tärkeää valita sopiva yhtiömuoto. Viron kauppalait säätelevät liiketoimintaa ja yritysten perustamista Virossa. Viron kauppalakien mukaan maassa on viisi…

Continue reading
joulukuu 22, 2022

LUONNOLLISEN HENKILÖN TULOVEROVAPAAN TULON MÄÄRÄN MUUTOS 01.01.2023 ALKAEN.

Vuosina 2018-2022 verovapaan tulon periaatetta sovellettiin luonnollisiin henkilöihin yhdenmukaisesti – kalenterivuodessa enintään 6000 euroa ja yhdessä kalenterikuukaudessa enintään 500 euroa. 1. tammikuuta 2023 voimaan tulee…

Continue reading
toukokuu 19, 2022

YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS – TARVITSEEKO SE UUDISTAMISTA?

Yhtiön yhtiöjärjestys on asiakirja, joka on pakollinen, mutta sen olemassaoloa ja sisältöä ei usein muisteta päivittäin. Se on kuitenkin yksi yhtiön tärkeimmistä asiakirjoista, josta ilmenevät…

Continue reading