Päätös lokakuussa – keskeytetäänkö maksut toiseen eläkepilariin tai jatketaanko keräämistä?

Kevään kruunukriisin aikana Viron hallitus päätti keskeyttää valtion suorittamat maksut toiseen eläkepilariin. Tähän asti eläkesäästäjät maksoivat 2% bruttopalkastaan ​​toiseen eläkepilariin ja valtio lisäsi 4% heidän sosiaaliveronsa kustannuksella. 01.07.2020 alkaen valtio keskeytti sosiaaliveron kustannuksella (4%) suorittamansa maksut[1]. Lokakuussa 2020 veronmaksajilla on oikeus päättää, keskeyttääkö myös maksunsa vai jatkaa.

Lokakuussa (01.10.-31.10.2020) kaikki[2] toiseen pilariin liittyneet voivat päättää, esittävätkö he ilmoituksen eläkekeskukselle tai tilinhoitajalle maksujen keskeyttämiseksi 01.12.2020 – 31.08.2021. Tiedoksi. Kun ilmoitus on esitetty, sitä ei voi enää ottaa takaisin, ja päinvastoin – ellei lokakuussa ole ilmoitusta esitetty, maksuja toiseen eläkepilariin on jatkettava.

Palkanlaskijalle:  Jos työntekijä on esittänyt ilmoituksen eläkemaksujen keskeyttämiseksi, joulukuun 2020 TSD:stä elokuun 2021 TSD:n asti ei saa kyseisestä työntekijästä ilmoittaa eläkevakuutuksen maksua. Jos työntekijä ei ole ilmoitusta esittänyt, jatketaan pidätetyn eläkevakuutuksen maksun ilmoittamista entiseen mallin.

Ilmoitusten esittämistä / esittämättä jättämistä voidaan tarkistaa 1. marraskuuta lähtien Eläkekeskuksen verkkosivuilta.

Esimerkki: Lokakuussa työntekijä esitti pankille ilmoituksen toiseen eläkepylvään maksamisen keskeyttämiseksi. Työntekijän joulukuun palkka maksetaan myös joulukuussa 2020. Koska verolaskelma on kassaperusteinen, työntekijän joulukuun palkasta, joka maksetaan joulukuussa, ei saa pidättää toisen eläkevakuutuksen maksua eikä ilmoittaa sitä joulukuun TSD:ssä, joka esitetään

Hallitus on luvannut korvata 4 %:ia vastaavat maksut, jotka jäävät maksamatta 07.2020-31.08.2021, takautuvasti vuosina 2023-2024 kaikille niille, jotka eivät esitä ilmoitusta ja jatkavat maksujaan toiseen eläkepilariin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kaikkien toiseen eläkepilariin liittyneiden pitäisi nyt lokakuussa päättää: jatketaanko rahan keräämistä toiseen eläkepilariin – kerättyihin rahoihin lisääntyy tulevaisuudessa valtion maksama panos. Tai keskeytetäänkö maksut, esittämällä ilmoituksen ja luovutaanko myös valtion maksamasta osuudesta.


Nyt tiedetään, että toisen eläkepilarin tulevaisuus on epäselvä, sikäli kuin tätä pilaria on tarkoitus uudistaa. On mahdollista, että tulevaisuudessa rahaa voidaan nostaa pakollisesta eläkerahastosta ennen eläkeiän saavuttamista, joten on harkittava, jatketaanko rahankeruuta ja käytetäänkö mahdollisuutta saada myös valtion maksama osuus, tai maksut keskeytetään ja löydetään tuottavampi tapa sijoittaa.

[1] Muutos ei koske vuosina 1942–1960 syntyneitä.

[2] Maksut toiseen eläkepilariin voivat ilmoituksen nojalla keskeyttää myös vuosina 1942–1960 syntyneet (silloin myös valtion 4 %:n osuuden maksaminen heille keskeytetään)

Recent Posts

tammikuu 11, 2023

YRITYSTOIMINTA VIROSSA

YRITYKSEN PERUSTAMINEN Ennen yrityksen perustamista Viroon on tärkeää valita sopiva yhtiömuoto. Viron kauppalait säätelevät liiketoimintaa ja yritysten perustamista Virossa. Viron kauppalakien mukaan maassa on viisi…

Continue reading
joulukuu 22, 2022

LUONNOLLISEN HENKILÖN TULOVEROVAPAAN TULON MÄÄRÄN MUUTOS 01.01.2023 ALKAEN.

Vuosina 2018-2022 verovapaan tulon periaatetta sovellettiin luonnollisiin henkilöihin yhdenmukaisesti – kalenterivuodessa enintään 6000 euroa ja yhdessä kalenterikuukaudessa enintään 500 euroa. 1. tammikuuta 2023 voimaan tulee…

Continue reading
toukokuu 19, 2022

YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS – TARVITSEEKO SE UUDISTAMISTA?

Yhtiön yhtiöjärjestys on asiakirja, joka on pakollinen, mutta sen olemassaoloa ja sisältöä ei usein muisteta päivittäin. Se on kuitenkin yksi yhtiön tärkeimmistä asiakirjoista, josta ilmenevät…

Continue reading